Real Time News
for Human Resources Governance

"Pas AR aan om stroomtekorten te counteren"

25/09/2014

Ook de HR-functie wordt door de gevreesde stroomtekorten voor uitdagingen gesteld. SD Worx analyseert diverse pistes om de werkgeverskost te minimaliseren en komt tot de conclusie dat de creatie van bijkomende, alternatieve werkroosters via een - eventueel tijdelijke - aanpassing van het arbeidsreglement de aangewezen weg is.

Lees meer in De laatste doet het licht uit: kan een aanpassing van de werkroosters een oplossing bieden? (SD Worx)

Soepeler arbeidsuren door WK voetbal

De Duitse vakbonden vroegen enige tijd geleden latere ochtendshiften tijdens het WK voetbal, dat deze week van start gaat. Dat zit er voor werknemers van kmo’s in België echter niet in, zo blijkt uit een rondvraag van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen bij 433 kmo’s. Het probleem stelt zich bij ons dan ook veeleer op het einde van de werkdag, aangezien de Rode Duivels hun groepswedstrijden 's avonds afwerken. En 37 procent van de ondernemingen heeft er weinig moeite mee dat hun medewerkers vroeger vertrekken wanneer de Belgische nationale ploeg om 18 uur de aftrap geeft. Die arbeidstijd wordt dan later goedgemaakt.

In 13 procent van de bedrijven wordt er iets speciaals (tv, scherm, hapjes, drankjes, …) gedaan naar aanleiding van de wedstrijden van de nationale ploeg, al moet de werkgever dan duidelijke regels qua alcoholgebruik vastleggen.

WK Voetbal: flexibiliteit bij kmo'sWK Voetbal: flexibiliteit bij kmo's

Voorzichtig met geolocalisatie van werknemers

Als u bedrijfsvoertuigen uitrust met een geolocalisatiesysteem, dan volstaat een summier zinnetje daarover in het arbeidsreglement niet om in orde te zijn met de Wet Verwerking Persoonsgegevens. Bij een arbeidsrechtelijke betwisting kan u in het ongelijk worden gesteld. Uw beleid terzake moet op papier staan.

Dat bleek in een proces in graad van beroep rond het ontslag van een handelsvertegenwoordiger. De man kon aantonen dat zijn werkgever op elk moment, 24u op 24, kon volgen waar de bedrijfsauto zich bevond. Er was niet voldaan aan de wettelijke voorwaarden van finaliteit, proportionaliteit en transparantie.

Een meevaller voor de werkgever was wellicht dat de ontslagen werknemer slechts één euro morele schadevergoeding had geëist.

Het arrest (AR 2010/AG/291) kunt u downloaden van de site van het Instituut voor Arbeidsrecht.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.