Real Time News
for Human Resources Governance

EK voetbal: hoe scoren als werkgever?

Wat als uw medewerkers straks op kantoor een EK-match herbekijken via het internet? Hoe reageert u als sommigen naar het werk komen in een zwart-geel-rood carnavalsplunje? En als u zelf een groot scherm installeert om de teamgeest aan te vuren, mag daar dan alcohol worden geschonken? Is het een goed idee uw werkroosters aan te passen?

Heel actuele vragen allemaal. Het antwoord leest u in Het EK voetbal op kantoor? Tips voor de werkgever (Partena Professional)

Belgische e-commerce mag 's nachts werken

Het verbod op nachtarbeid handicapt de Belgische e-commerce. Maar niet voor lang meer. Op sectorniveau zijn de kaderakkoorden ondertekend, zodat op bedrijfsniveau onderhandelingen kunnen beginnen. Het is nog even wachten op het KB dat het verbod op nachtarbeid zal afschaffen. Zodra dat KB er is, kan de nachtarbeid starten.

Nachtarbeid in de e-commerce - Een stand van zaken (Securex)

Hoofddoekenkwestie opnieuw actueel

Onlangs besloot de Brusselse arbeidsrechtbank dat een hoofddoekverbod onwettig is. Securex analyseert het vonnis grondig en benadrukt dat de werkgever in kwestie tot de overheidssector behoort. Privé-ondernemingen hebben meer vrijheid om uiterlijke tekenen van godsdienstige overtuiging te verbieden, maar er wordt wel uitgekeken naar wat het Hof van Justitie van de EU binnenkort zal zeggen.

Uiterlijke tekenen van religieuze overtuiging: is het debat opnieuw geopend? (Securex)

Rechtbank schrapt hoofddoekverbod uit AR

In 2013 voerde een werkgever een hoofddoekverbod in, en kort daarop werd een ontslagprocedure ingezet tegen een werkneemster die al 23 jaar een hoofddoek droeg zonder dat daarover ooit opmerkingen waren gemaakt. De moslima trok naar de arbeidsrechtbank en won het pleit. De werkgever moet de betwiste bepaling uit het arbeidsreglement schrappen. Hij moet de ontslagprocedure stopzetten.

De rechtbank oordeelde dat niet was aangetoond dat het hoofddoekverbod een legitiem doel dient. De werkgever ging niet in beroep.

Een analyse van de zaak is te lezen in het jongste nummer van de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KU Leuven.

U kan het zeer grondige vonnis van de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel, gedateerd 16 november 2015, rechtstreeks downloaden.

Te warm om te werken? Niet zo gauw

Een "gewone" hittegolf van enkele dagen is geen reden om het werk stil te leggen en geeft een werknemer niet het recht thuis te blijven. Als werkgever bent u er wel toe gehouden een aantal maatregelen te treffen wanneer de temperaturen bepaalde drempels bereiken. Maar die drempels liggen hoger dan men soms denkt. Tijd om het geheugen op te frissen.

Rechten van werknemers bij warm weer (FOD Werk)

Hoe meet u de temperatuur? (FOD Werk)

Thermische omgevingsfactoren - Reeks SOBANE-strategie (downloadbare brochures, FOD Werk)

Te warm op het werk: waarmee moet u rekening houden? (Group S)

Model van aangepast AR staat online

Eind deze week dient uw arbeidsreglement aangepast te zijn aan de nieuwe regels inzake preventie van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Bent u daar nog niet toe gekomen? Dan helpt de FOD Werk een handje door een model van aangepast AR online te zetten voor gratis download.

Download het model van arbeidsreglement (MS Word, 15 blz.).

Zie voor toelichting ook Deadline nadert voor aanpassing arbeidsreglement (HR Alert).

Deadline nadert voor aanpassing arbeidsreglement

Uiterlijk op 28 februari 2015 moet uw arbeidsreglement rekening houden met de jongste wetgeving inzake geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Het AR dient onder meer de procedures uit te stippelen. Denk eraan de nieuwe regels mee te delen aan uw medewerkers.

Uitleg in Psychosociale risico’s - De deadline voor het aanpassen van uw arbeidsreglement nadert (Securex).

Indien veiligheid en preventie in uw takenpakket vallen, vindt u een nuttig overzicht van alle nieuwigheden in het overzichtsartikel Veiligheid op het werk: wat verandert er in 2015? Een samenvatting (Attentia).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.