Real Time News
for Human Resources Governance

Deconnectie: veel afspraken, weinig concreets

Uiterlijk op 1 april 2023 moeten ondernemingen met 20 of meer werknemers afspraken rond deconnectie vastleggen in een cao of in het arbeidsreglement. Half januari waren 85% al in orde. In 14% worden e-mails die na de werkuren worden opgesteld, slechts de dag nadien verzonden. Maar amper een kwart van de ondernemingen had half januari al concrete richtlijnen over het gebruik van smartphones, computers en sociale media buiten de werkuren.

Recht op deconnectie na de werkuren: deadline Arbeidsdeal nadert... (Acerta)

Update jouw exclusiviteitsbedingen

De wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden geeft werknemers meer mogelijkheden om meer dan één job aan te nemen. Het gevolg is dat je er goed aan doet, bestaande exclusiviteitsbedingen onder de loep te leggen en nieuwe arbeidsovereenkomsten meteen af te stemmen op de nieuwe regels. Tom Messiaen en Daphne Segers van Monard Law leggen uit waarom en hoe. Pas zo nodig ook jouw arbeidsreglement aan.

Am I the only one? Nieuwe wetgeving stelt grenzen aan het exclusiviteitsbeding (Monard Law)

Enkel mits juiste bewoording blijft doktersbriefje verplicht

Drie keer per kalenderjaar hoeven werknemers geen doktersattest meer voor te leggen voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid. Wil een onderneming met minder dan 50 werknemers het doktersbriefje toch verplicht houden, dan blijkt nu dat haar cao of arbeidsreglement uitdrukkelijk moet vermelden dat dit gebeurt in afwijking van de wet.

Afschaffing medisch attest: enkele verduidelijkingen (SD Worx)

Deconnectie: 3 maanden respijt

Werkgevers die 20 of meer werknemers tewerkstellen krijgen tijd tot 1 april 2023 om afspraken te maken over het recht van werknemers op deconnectie als zij niet moeten werken en over de modaliteiten om dit toe te passen. Dat is 3 maanden extra. De afspraken moeten vastgelegd worden in een bedrijfscao of door een wijziging aan het arbeidsreglement.

Drie maanden uitstel in de praktijk om afspraken te maken over recht op deconnectie (FOD Werk)

Hoe een kmo kan ontsnappen aan afschaffing doktersbriefje

Kleine en middelgrote ondernemingen mogen blijven eisen dat zieke medewerkers toch nog elke keer een doktersbriefje binnenbrengen. Maar dan moeten zij eerst actie ondernemen. Ofwel sluiten zij een cao af, ofwel passen zij hun arbeidsreglement aan via de normale procedure. Onderneming is in deze context de technische bedrijfseenheid. Het gaat hier dus niet om de juridische entiteit.

Afschaffing medisch attest en beperkte neutralisatie van het gewaarborgd loon bij progressieve werkhervatting (SD Worx)

Ander nieuws van de dag

Update arbeidsreglement en template arbeidsovereenkomst vereist (Lydian): bereid de update goed voor en doe dan de aanpassingen in één keer

Toch nog cashbetaling mogelijk in de land- en tuinbouwsector (Securex)

Aanpassingsvermogen meetbaar via hersenactiviteit en hartritme (Acerta)

Lees ook: Op zoek naar flexibele medewerkers via breinonderzoek (De Tijd): of de resultaten van breinonderzoek betrouwbaar zijn, is nog twijfelachtig, schrijft de krant

New research sheds fresh light on the 'presenteeism' (Science Daily): ook voor thuiswerkers geldt dat doorwerken hoewel je ziek bent, zoveel geestelijke energie kost, dat de productiviteit de dag erna ondermaats is

Wegwijs in de nieuwe informatieplicht

Met ingang van 10 november 2022 moeten nieuwe arbeidsovereenkomsten voldoen aan voorwaarden opgelegd door de wet betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Het gaat onder meer over de informatie, zowel van individuele als van collectieve aard, die de werkgever voortaan verplicht moet verstrekken. Advocatenkantoor Loyens Loeff geeft een glashelder overzicht en voegt er waardevolle adviezen aan toe.

Omzetting van de wet betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Loyens Loeff advocaten)

Op 10 november wordt groot aantal nieuwigheden van kracht

Na de vele aankondigingen, eindelijk zekerheden. De twee wetten die de Europese richtlijnen inzake transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en inzake work-life balans omzetten, zijn gepubliceerd in het Staatsblad. Veel nieuwe regels worden van kracht op woensdag 10 november. Hieronder een collectie deels overlappende hyperlinks naar goede bronnen.

Regels over transparante werkomstandigheden en work-life balans weldra officieel (Securex)

Wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (FOD Werk)

Omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158: wijzingen op het vlak van de verlofregelingen voor ouders en mantelzorgers (FOD Werk)

Nieuwe berekening van de opzeggingsvergoeding bij loopbaanonderbreking (Acerta)

Europese richtlijn betreffende work-life balance: werknemers in tijdskrediet en thematisch verlof beter beschermd bij ontslag (SD Worx)

Recht van je medewerker op meerdere banen (Acerta)

Europese richtlijn work-life balance: Flexibele werkregelingen voor werknemers die een zorgtaak opnemen (SD Worx)

Europese richtlijn work-life balance: Weigering bepaalde opnamevormen en uitstel ouderschapsverlof wordt moeilijker (SD Worx)

Europese richtlijn betreffende work-life balance: periodes als uitzendkracht tellen mee voor berekening anciënniteitsvoorwaarde ouderschapsverlof (SD Worx)

Tekst van de wet: Wet van 7 oktober 2022 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2022

Tekst van de wet: Wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2022

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.