Real Time News
for Human Resources Governance

Hoe een kmo kan ontsnappen aan afschaffing doktersbriefje

Kleine en middelgrote ondernemingen mogen blijven eisen dat zieke medewerkers toch nog elke keer een doktersbriefje binnenbrengen. Maar dan moeten zij eerst actie ondernemen. Ofwel sluiten zij een cao af, ofwel passen zij hun arbeidsreglement aan via de normale procedure. Onderneming is in deze context de technische bedrijfseenheid. Het gaat hier dus niet om de juridische entiteit.

Afschaffing medisch attest en beperkte neutralisatie van het gewaarborgd loon bij progressieve werkhervatting (SD Worx)

Ander nieuws van de dag

Update arbeidsreglement en template arbeidsovereenkomst vereist (Lydian): bereid de update goed voor en doe dan de aanpassingen in één keer

Toch nog cashbetaling mogelijk in de land- en tuinbouwsector (Securex)

Aanpassingsvermogen meetbaar via hersenactiviteit en hartritme (Acerta)

Lees ook: Op zoek naar flexibele medewerkers via breinonderzoek (De Tijd): of de resultaten van breinonderzoek betrouwbaar zijn, is nog twijfelachtig, schrijft de krant

New research sheds fresh light on the 'presenteeism' (Science Daily): ook voor thuiswerkers geldt dat doorwerken hoewel je ziek bent, zoveel geestelijke energie kost, dat de productiviteit de dag erna ondermaats is

Wegwijs in de nieuwe informatieplicht

Met ingang van 10 november 2022 moeten nieuwe arbeidsovereenkomsten voldoen aan voorwaarden opgelegd door de wet betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Het gaat onder meer over de informatie, zowel van individuele als van collectieve aard, die de werkgever voortaan verplicht moet verstrekken. Advocatenkantoor Loyens Loeff geeft een glashelder overzicht en voegt er waardevolle adviezen aan toe.

Omzetting van de wet betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Loyens Loeff advocaten)

Op 10 november wordt groot aantal nieuwigheden van kracht

Na de vele aankondigingen, eindelijk zekerheden. De twee wetten die de Europese richtlijnen inzake transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en inzake work-life balans omzetten, zijn gepubliceerd in het Staatsblad. Veel nieuwe regels worden van kracht op woensdag 10 november. Hieronder een collectie deels overlappende hyperlinks naar goede bronnen.

Regels over transparante werkomstandigheden en work-life balans weldra officieel (Securex)

Wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (FOD Werk)

Omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158: wijzingen op het vlak van de verlofregelingen voor ouders en mantelzorgers (FOD Werk)

Nieuwe berekening van de opzeggingsvergoeding bij loopbaanonderbreking (Acerta)

Europese richtlijn betreffende work-life balance: werknemers in tijdskrediet en thematisch verlof beter beschermd bij ontslag (SD Worx)

Recht van je medewerker op meerdere banen (Acerta)

Europese richtlijn work-life balance: Flexibele werkregelingen voor werknemers die een zorgtaak opnemen (SD Worx)

Europese richtlijn work-life balance: Weigering bepaalde opnamevormen en uitstel ouderschapsverlof wordt moeilijker (SD Worx)

Europese richtlijn betreffende work-life balance: periodes als uitzendkracht tellen mee voor berekening anciënniteitsvoorwaarde ouderschapsverlof (SD Worx)

Tekst van de wet: Wet van 7 oktober 2022 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2022

Tekst van de wet: Wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2022

E-commerce mag experimenteren met nachtwerk

Is jouw onderneming actief in de e-commerce van goederen? Dan mag je binnenkort krachtens de wet op de Arbeidsdeal opnieuw bij gewone bedrijfscao arbeid tussen 20u en 24u invoeren. Wil je verder gaan en ook nachtarbeid (van middernacht tot 5u) toepassen? Dan kan je binnenkort binnen bepaalde voorwaarden vrijwilligers oproepen om mee te stappen in een "experiment" dat 18 maanden mag duren.
 
E-commerce binnenkort bevorderd in België (Securex)

Ander nieuws van de dag

Corona: opnieuw verhoging kostenvergoeding voor vrijwilligers in de gezondheidszorg (SD Worx) : het nieuwe jaarplafond bedraagt 3683,55 euro, een tweede forse verhoging op korte tijd. Ook de vrijwilligers in de vaccinatiecentra vallen onder deze maatregel

Recht op deconnectie verplicht in cao of arbeidsreglement (Bellaw / SoConsult): de arbeidsdeal zou per 1 januari 2023 wet moeten zijn. Heb je 20 werknemers of meer, dan begin je dus beter nu al met het voorbereiden van bedrijfsregels over digitale deconnectie

Werknemers met laag loon krijgen uitzicht op extra inkomen (De Tijd): tot vandaag is de Vlaamse jobbonus bestemd voor wie ten hoogste 2500 euro bruto verdient. Een verhoging van dat plafond naar 3000 euro circuleert in de regering-Jambon

Nieuwe vakanties in Franstalig onderwijs

In het Franstalig onderwijs zijn sinds 1 september de herfst- en de krokusvakantie langer. Werkgevers kunnen daar op inspelen door aangepaste voorrangsregels vast te leggen in het arbeidsreglement. Werkende ouders kunnen overwegen gesplitst ouderschapsverlof of verlof zonder wedde op te nemen, of een combinatie van deze twee.

Hervorming van de schoolkalender: wat betekent dit voor de ondernemingen? (Partena Professional)

Controleren met webcam, mag dat?

Kan de werkgever eisen dat een afstandswerker de webcam opzet om te kunnen controleren waar hij of zij zit? Mag een werkgever opleggen dat telewerk uitsluitend mag gebeuren op het domicilieadres? Moet de thuiswerker melden dat hij twee weken vanuit het buitenland zal werken? Kan de werknemer na een positieve coronatest aan de vooravond van zijn vakantie nog vakantiedagen omzetten in ziektedagen? Liantis zet de antwoorden op een rij.

Telewerk: mag dat vanop een horecaterras of vanuit je buitenlandse vakantiewoning? (Liantis)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.