Real Time News
for Human Resources Governance

Werknemers vragen glijdende uren en thuiswerk

Er is een toenemende vraag naar glijdende arbeidsuren, naar thuis mogen werken tijdens de kantooruren en naar een werklast die haalbaar is in de normale werktijd. Dat blijkt uit de jongste arbeidsmarktstudie van Randstad. Het percentage dat werk en gezin goed kan combineren is in 6 jaar gedaald van 51 naar 40%.

De studie bevestigt dat werk en privé geleidelijk aan meer en meer door elkaar lopen. Vooral e-mail speelt daar een rol in. Slechts 8% van de respondenten werkt in een onderneming die het niet bereikbaar zijn buiten de kantooruren aanmoedigt.

U kan de Randstad Arbeidsmarktstudie 2015 rechtstreeks downloaden (pdf, 32 blz.).

Een samenvatting van de resultaten leest u in het persbericht Ook In België lopen privé- en werksfeer steeds meer door elkaar.

Werkgever moet groepsverzekering blijven betalen

Het reglement van een groepsverzekering kan de werkgever niet toestaan eenzijdig de betaling van de werkgeversbijdrage op te schorten indien bepaalde externe voorwaarden zijn vervuld, zoals een verslechterde marktsituatie. De werkgeversbijdrage is loon en vormt dus een essentiële arbeidsvoorwaarde. Dat besliste het Arbeidshof in Brussel.

U kunt de tekst van het arrest van 2 december 2014 van de derde kamer van het Arbeidshof te Brussel (rolnummer 2013/AB/759) rechtstreeks downloaden (pdf, 17 blz).

Een analyse vindt u in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven.

Fors gunstregime voor witte horeca-werkgevers

De horeca heeft substantiële fiscale en sociale voordelen bedongen in ruil voor de invoering van de witte kassa's. Dat blijkt uit het Horecaplan dat de federale regering heeft goedgekeurd en dat nog dit jaar zou in voege treden. Er komt ook geen "heksenjacht", want de inspectiediensten zullen geen systematische controles uitvoeren naar het verleden.

Toelichting in Horecaplan 2015 goedgekeurd (SD Worx).

Gids in de wetgeving over arbeidsovereenkomsten

Dit is er een voor uw bookmarks. De FOD Werk heeft het onderdeel Arbeidsovereenkomsten op zijn website grondig herwerkt. Acht uitgebreide hoofdstukken geven de essentie weer van de wetgeving over het sluiten, uitvoeren, schorsen en beëindigen van een arbeidsovereenkomst, en over outplacement, bijzondere overeenkomsten, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling.

Arbeidsovereenkomsten (FOD Waso).

De nieuwe loonbedragen voor 2015

Op 1 januari 2015 worden de bedragen verhoogd die gelden in het kader van de wet over de arbeidsovereenkomsten. De nieuwe jaarloongrenzen zijn 33.203 euro en 66.406 euro. Zij bepalen de wettelijkheid van concurrentiebedingen (arbeiders en bedienden) en van het scheidsrechterlijk geding (bedienden), en de modaliteiten van het scholingsbeding. Uitleg bij Securex.

De nieuwe loonbedragen voor 2015 zijn gekend (Securex).

Werf een vervanger aan zonder opzegtermijn

Het "vervangingscontract" is een tijdelijk arbeidscontract dat HR-verantwoordelijken nogal eens vergeten, schrijft Partena Professional. Er bestaan twee varianten. De vervangingsovereenkomst voor onbepaalde duur biedt een specifiek voordeel: u kan een clausule opnemen die voorziet in een korte of zelfs helemaal geen opzegtermijn.

Tekst en uitleg in het artikel Kortere opzegtermijnen? Gebruik een vervangingscontract (Partena Professional).

Hoe u telewerk het best inzet bij stakingen

De lopende stakingsacties, die soms ook het woon-werkverkeer bemoeilijken, verhogen de aandacht voor telewerken als een manier om werkwillige medewerkers aan de slag te houden. Dat kunt u maar beter meteen regelen zoals het hoort, legt Securex uit: stel voor elke telewerker een individuele overeenkomst op, die de wettelijke vermeldingen bevat.

Een aangekondigde staking? Mogelijk biedt telewerk een oplossing (Securex)

Wanneer mag u ingrijpen in het arbeidscontract?

07/11/2014

Als werkgever kunt u eenzijdig de arbeidsvoorwaarden van een werknemer wijzigen, zoals de arbeidstijden of de plaats van tewerkstelling. Maar de maneuvreerruimte is smal, zelfs als de arbeidsovereenkomst een clausule zou bevatten die dit soort wijzigingen mogelijk maakt. Partena Professional (de nieuwe naam van de HR-gerichte diensten van Partena) geeft enkele tips.

Is elke eenzijdige wijziging aan de arbeidsovereenkomst onmogelijk? (Partena-Professional)

Korte wegwijs over schijnzelfstandigheid

Als de RSZ uw samenwerking met een zelfstandige herkwalificeert tot een gewone arbeidsovereenkomst, kan dat zeer duur uitvallen; u moet immers verhoogde persoonlijke en patronale sociale bijdragen betalen op alle bezoldigingen tot 3 jaar terug.  Ook andere sancties dreigen. PartenaHR heeft de regelgeving samengevat in een handig overzichtsartikel. Er wordt ingegaan op de criteria die de RSZ gebruikt, op de specifieke regels in bepaalde sectoren en op de sancties.

Dit is de link naar het artikel: Schijnzelfstandige… op eigen risico! (PartenaHR)

Zware procedure voor werkgeversgroeperingen

Met terugwerkende kracht heeft een KB nu toch vastgelegd hoe een werkgeversgroepering de toelating moet aanvragen om werknemers ter beschikking te stellen. De procedure is zwaar en de betrokken overheden geven zichzelf in totaal 126 dagen (!) om een antwoord te geven.

Een gedetailleerde beschrijving van de procedure staat in het artikel Werkgeversgroeperingen: inwerkingtreding en uitvoeringsmaatregelen van de nieuwe bepalingen op de site van Group S.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.