Real Time News
for Human Resources Governance

Nieuwe "huurder" wordt soms werkgever

Wie enkel de handelshuur en de stock overneemt, kan in bepaalde gevallen ten onrechte menen dat hij het personeel van zijn voorganger niet in dienst moet houden, zo volgt uit een arrest van het Arbeidshof. Ook zonder overdracht van een eigendomsrecht kan er namelijk sprake zijn van overgang van onderneming. In deze zaak werd de nieuwe exploitant van een handelszaak veroordeeld tot het betalen van een opzeggingsvergoeding.

Analyse in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven

Tekst van het arrest Arbeidshof Brussel 14 april 2015, AR 2014/AB/228

Klassiek arbeidscontract houdt stand

Het arbeidscontract van onbepaalde duur is niet op de terugweg. De opmars van arbeidscontracten van bepaalde duur om het wegvallen van de proefperiode op te vangen blijft beperkt. Dat schrijft Randstad in zijn jaarlijkse studie over flexibiliteit op de arbeidsmarkt; de studie weerlegt dus recente berichten. Het effect van het eenheidsstatuut is marginaal, luidt het.

Een samenvatting leest u in het persbericht Arbeidscontracten voorbijgestreefd? Helemaal niet (Randstad).

U kan ook het volledige internationale rapport Flexibility@work 2015 downloaden (pdf, 226 blz., in het Engels, met veel grafieken).

Vertraging voor genderneutrale functieclassificaties

De FOD Werk is er niet in geslaagd de nieuwe functieclassificaties van de paritaire comités binnen de deadline te toetsen aan de loonkloofwet, die genderneutraliteit oplegt. Daardoor zal het nog even duren vooraleer de bedrijven zullen weten welke werknemers en werkneemsters zij eventueel in een andere klasse moeten onderbrengen, met mogelijke hogere loonkosten tot gevolg.

Loonkloof - Hoe zit het met de functieclassificaties? (Securex)

Klassiek arbeidscontract staat onder druk

Wereldwijd is een vast en voltijds arbeidscontract, dat inkomenszekerheid biedt voor een voorzienbare toekomst, hoogst zeldzaam. Maar volgens de Internationale Arbeidsorganisatie staat nu ook in de rijke landen deze vorm van arbeidsrelatie onder druk. De ILO wijst op de opkomst van fenomenen zoals de Duitse mini-jobs, het Nederlandse nulurencontract en andere vormen van arbeid op afroep.

U kan de samenvatting van het ILO-rapport rechtstreeks downloaden (pdf, 7 blz.).

In het Engels: The Changing Nature of Jobs

In het Frans: Des modalités d'emploi en pleine mutation

Arbeiders krijgen retroactief bediendestatuut

Vier voormalige arbeiders van Ford Genk hadden recht op een statuut van bediende, met alle voordelen daaraan verbonden. Zo luidt een eerste in een waarschijnlijk lange reeks van vonnissen van de arbeidsrechtbank. Aan het einde van de rit zal de werkgever mogelijk tientallen miljoenen euro's op tafel moeten leggen.

Rechter beschouwt ex-Ford-arbeiders als bedienden (De Standaard)

Rechter geeft HR-"arbeiders" het statuut van bediende (HR Alert)

Ex-arbeiders eisen massaal bediendenloon (HR Alert)

Wallonië geeft geen gouden parachutes meer

Sogepa is de jongste in de rij van Waalse financiële (semi-) overheidsinstellingen die haar vertrekkende toplui geen gouden parachute meer zal meegeven. In het verleden ging het soms over een miljoen euro voor een topfunctionaris die met pensioen vertrok. Sogepa zal gewoonweg binnen de 15 dagen na de beëindiging afzien van het concurrentiebeding in hun arbeidsovereenkomst.

De informatie staat vanmorgen in L'Echo. De nieuwe beleidslijn, gebaseerd op een nieuw juridisch advies, geldt ook voor lopende contracten.

Details in het artikel Vers la fin des parachutes dorés dans les bras financiers wallons (L'Echo).

Download modelcontract voor jobstudenten

De paasvakantie komt eraan en misschien gaat u studenten aan het werk zetten. Om te genieten van de voordelen die daaraan verbonden zijn, moet u specifieke regels volgen en zorgen voor een aangepaste arbeidsovereenkomst; een model kan u kosteloos downloaden.

Hier is de rechtstreekse link naar het model van Arbeidsovereenkomst voor studenten.

Zie voor uitleg de pagina Een student tijdens de paasvakantie? Zo pak je het aan… (Securex).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.