Real Time News
for Human Resources Governance

Ploegenarbeid verhoogt risico op borstkanker

Vrouwen met een aangeboren aanleg voor borstkanker zouden beter geen ploegenarbeid doen. Dat advies volgt uit een Nederlandse studie die, werkend met een bepaalde muizensoort, voor het eerst aantoont dat de verstoring van de biologische klok en de bijhorende slaapstoornissen het aantal gevallen van borstkanker verhogen.

Verband tussen nachtdienst en borstkanker gevonden (Nursing.nl)

De studie is al in boekvorm verschenen: Working around the clock: adverse health effects of circadian rhythm disturbance, Kirsten van Dycke (208 blz., isbn 978-94-6332-012-2)

Schijnzelfstandige kan uw advocaat veel werk geven

De failliete bank Optima werkte naar verluidt met schijnzelfstandigen. Advocaat en hoogleraar arbeidsrecht Willy van Eeckhoutte besteedt op zijn blog een zeer grondige post aan de gevolgen van een herkwalificatie tot werknemer. Moraal van het verhaal: een loon "optimaliseren" door een bediende te laten factureren als zelfstandige, daar denkt u best meer dan twee keer over na.

Van bruut optimaliseren tot optimaal bruteren (WikiSoc blog)

Tabel over minimumlonen voor jobstudenten

Hoeveel bedraagt het minimimloon dat u aan een jobstudent moet betalen? Indien de overeenkomst slaat op minder dan een maand, bent u volledig vrij. In de andere gevallen is het minimumloon afhankelijk van de leeftijd van 'uw' student en van de sector waarin u actief bent. Securex heeft een overzichtstabel klaargestoomd.

Wat moet u aan een student betalen? Raadpleeg onze tabel (Securex)

Deeltijders functioneren prima, ook de chefs

Uitgezonderd de weinigen die geen 50% werken, functioneren deeltijders even goed als voltijders, zo leert een erg actuele Securex-studie. Opmerkelijk: part-time leiding geven hoeft geen probleem te zijn. Deeltijdse chefs zijn haast over de hele lijn meer tevreden, voelen zich beter thuis in de organisatie en gaan minder vaak uitgeput naar huis.

De herstelbehoefte bij deeltijds werkenden blijkt lager te liggen. Dat klinkt logisch, maar het is wel een belangrijk gegeven nu de regering formules voor werkbaar werk en duurzame inzetbaarheid zoekt.

HR-zorgenkind: groep die minder dan 50% werkt

Extra aandacht van human resources verdienen kennelijk de werknemers die minder dan halftijds aan de slag zijn.

Uit de studie blijkt namelijk dat zij laag scoren op heel veel dimensies. Zij voelen zich - niet noodzakelijk terecht - in de steek gelaten en zijn vaak minder trots op hun werkgever.

Deeltijdse werknemer presteert even goed als voltijdse, tenzij hij minder dan 50% werkt - Ook leidinggevenden functioneren in deeltijdse job (Securex)

Facturen verboden terbeschikkingstelling waardeloos

Wanneer u als niet-uitzendbedrijf personeel ter beschikking stelt van een andere werkgever die er het gezag over uitoefent, dan overtreedt u een wet van openbare orde. Uw facturen zijn niet opeisbaar. Als de andere werkgever weigert te betalen, staat u dus met lege handen. Op deze manier zag een onwettige terbeschikkingsteller 217.000 euro verloren gaan.

U kan Cassatie-arrest C.14.0448.F rechtstreeks downloaden (pdf, 18 blz.)

De Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven biedt een samenvatting van het arrest in Cass. 15 februari 2016, nr. C.14.0448.F

Student is altijd 3 dagen op proef

Goed om te weten nu de grote vakantie in zicht komt: voor studenten is de proefperiode niet afgeschaft door het Eenheidsstatuut. Tot het einde van de derde effectief gepresteerde werkdag mag u zonder opzeg of vergoeding een einde maken aan de overeenkomst. De FOD Werk bevestigt dat deze proefperiode niet wordt geschorst door ziekte of een andere schorsing van de overeenkomst.

Studenten zijn steeds 3 dagen op proef (Securex)

Mobiele deeltijders en "plaats van tewerkstelling"

Een kopie van de arbeidsovereenkomst van elke deeltijdse werknemer dient ter beschikking te zijn op de plaats van tewerkstelling. Maar soms is de plaats van tewerkstelling niet evident. Denk aan bouwvakkers, pizzabezorgers, taxichauffeurs of vrachtwagenbestuurders. Is uw deeltijdse werknemer veel onderweg, leg dan een kopie van de arbeidsovereenkomst in het voertuig, adviseert Securex.

Het begrip "plaats van tewerkstelling" in het geval van een deeltijdse arbeidsovereenkomst (Securex)

Loongrens voor borgtocht eindelijk bepaald

De borgtocht - het bedrag dat sommige werknemers moeten blokkeren op een bankrekening - bedraagt in 2016 één maandloon indien het jaarloon niet hoger is dan 39.824 euro. Verdient de betrokken werknemer méér, dan moet hij het equivalent van drie maandlonen vastzetten. Details bij Securex, dat ook uitlegt hoe deze bedragen geïndexeerd zullen worden.

Nationale Arbeidsraad past bedrag van de borgtocht aan (Securex)

Komt de proefperiode terug?

Volgens mediaberichten is de federale regering van plan de proeftijd terug in te voeren. Een nieuwkomer met vast contract binnen de eerste zes maanden ontslagen zonder vergoeding zou dan opnieuw mogelijk worden. De werkgevers en de vakbonden krijgen tot 30 september de tijd om te reageren. De proeftijd werd afgeschaft bij de invoering van het eenheidsstatuut.

Le gouvernement souhaite réintroduire la période d'essai (L'Echo)

Regering wil proeftijd herinvoeren (De Standaard)

Naar meer werkweken tussen 31 en 45 uren

Met groen licht van de federale regering werkt Kris Peeters verder aan de veralgemening van de annualisering van de 38-urige werkweek. In piekperioden zal u binnen de grens van 9u per dag tot 45u per week mogen inplannen; de dalperioden mogen in een ander kwartaal liggen. Meer bedrijven met fluctuerende activiteitsniveaus zullen kunnen besparen op overlonen.

Meer in Werkbaar en wendbaar werk: de regering sleutelt aan de 38u week (Acerta).

De minister van Werk heeft nog een heleboel andere ideeën. Een welkom overzicht staat in "Werkbaar werk en wendbaar werk" - Op weg in een wereld in verandering (Securex).

De annualisering bestaat al in diverse sectoren en bedrijven, waar ze is ingevoerd bij KB of cao. Meer daarover in Arbeidsduur en vermindering van arbeidsduur (FOD Werk).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.