Real Time News
for Human Resources Governance

Tips om eeuwige telaatkomers aan te pakken

Als een of meer werknemers regelmatig te laat opdagen, moet de werkgever in actie schieten. Partena Professional legt uit hoe u dat op een doordachte en gefaseerde manier kan aanpakken, inbegrepen hoe u een geding op basis van "kennelijk onredelijk ontslag" kan voorkomen. Een interessante suggestie is de loonbonus (cao 90) in te zetten.

Hoe omgaan met werknemers die regelmatig te laat komen? (Partena Professional)

Uitzendcontract moet vooraf ondertekend zijn

Nu de wet is goedgekeurd moet vanaf 1 oktober 2016 een arbeidscontract voor interimwerk ondertekend zijn voor het begin van de prestaties. De 48-urenregel, die misbruiken mogelijk maakte, is afgeschaft. Opmerkelijk: de ondertekening mag elektronisch gebeuren. Deze elektronisch ondertekende overeenkomst geldt dan als een normaal arbeidscontract.

Uitzendovereenkomst moet voor aanvang prestaties ondertekend worden (Securex)

FAQ rond overdracht van onderneming

15/09/2016

Wanneer uw onderneming wordt overgenomen of zelf een ander bedrijf overneemt, roept dat meestal vele vragen op bij de medewerkers. Zij willen weten wat er voor hen verandert. Partena Professional behandelt de voornaamste van hun vragen. Essentieel is dat de bestaande overeenkomsten en arbeidsvoorwaarden gewoon voortlopen. 

Wat zijn de gevolgen van een overdracht van onderneming voor de werkgever en de werknemer? (Partena Professional)

Opeenvolgende contracten: werkgever verliest pleit

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd (AOBT) mogen niet. De wet kent uitzonderingen, maar de rechters zijn doorgaans streng. Voor het Arbeidshof van Luik vormen weersomstandigheden geen "bijzondere omstandigheid" waarop een werkgever zich mag beroepen. De betrokken werknemer wordt dus geacht een contract van onbepaalde duur te hebben.

Opeenvolgende AOBT - Is het weer een bijzondere omstandigheid? (Securex) 

Cour du travail de Liège, Division Liège, troisième chambre. Arrêt dd. 08 janvier 2016. (pdf, rechtstreekse download, 13 blz., in het Frans)

54.000 werkgevers stelden studenten te werk

Studentenarbeid blijft toenemen. Vorig jaar steeg het aantal werkende studenten met 4% tot bijna 478.700. Bijna 54.000 werkgevers tekenden arbeidsovereenkomsten voor in totaal 400.000 jobs; via de uitzendkantoren werden nog eens 267.000 studentenjobs ingevuld.

Aanvullende jaarstatistiek over de studentarbeid (RSZ)

Studentenarbeid: aantal werkgevers en studentenjobs naar activiteitstak van de werkgever en aantal tewerkgestelde studenten (Excel, directe download)

Vlaanderen hervormt tewerkstelling van leerlingen

Voor werkgevers in Vlaanderen geldt met ingang van 1 september 2016 een nieuw stelsel voor de deeltijdse tewerkstelling van leerlingen. In plaats van 11 zijn er voortaan slechts 2 overeenkomsten. Enerzijds de bezoldigde “overeenkomst alternerende opleiding” en anderzijds de onbezoldigde “stageovereenkomst alternerende opleiding”.

Leerlingen tewerkstellen in uw onderneming: nieuw in Vlaanderen vanaf 1 september 2016 (Group S)

Vanaf 1 september 2016 slechts 2 overeenkomsten voor alternerend leren in Vlaanderen
(EasyPay Group)

Bij Colruyt begint werkdag in de kantoorbus

Vanaf september zet supermarktketen Colruyt tussen Gent en de hoofdzetel in Halle een kantoor-autocar in die verbonden is met het internet. Ongeveer 100 personeelsleden komen in aanmerking om er gebruik van te maken. Zodra zij aan boord stappen, begint hun betaalde arbeidstijd. Lange verplaatsingstijden doen werknemers steeds vaker uitkijken naar een job dichter bij huis.

Colruyt laat personeel in de file werken in kantoorbus (Het Nieuwsblad)

Zie ook:
Fileprobleem wordt HR-probleem (HR Alert 21 oktober 2010)
Fileprobleem kan jobhoppen doen toenemen (HR Alert 3 december 2007)
Lang pendelen weegt op productiviteit (HR Alert 7 juli 2016)
Werknemers zijn lang pendelen hartsgrondig beu (HR Alert 17 september 2015)

Checklist: jobstudent aanwerven zoals het moet

Als u deze zomer studenten aan het werk zet, en gebruik wil maken van de gunstige RSZ-voorwaarden, moet u strikt binnen de lijntjes kleuren. Securex heeft een handige checklist online gezet. De 7 vragen en antwoorden bestrijken alle belangrijke onderwerpen, gaande van de overeenkomst tot het verplichte voorafgaandelijk medisch onderzoek van minderjarige jobstudenten.

Ons geheugensteuntje voor als u een student tewerkstelt tijdens de zomer (Securex)

Zonder contract heeft jobstudent méér rechten

Nog steeds gaat 1 student op 5 aan de slag zonder geschreven contract, leert een Randstad-enquête. Wat wellicht weinigen beseffen, is dat deze studenten precies daardoor recht hebben op de gewone opzeggingstermijn (of overeenstemmende vergoeding) in plaats van op de verkorte. Ze werken immers met een mondelinge normale arbeidsovereenkomst. Professor Willy Van Eeckhoutte legt uit.

Studenten zonder contract, maar niet zonder overeenkomst (of zonder rechten) (WikiSoc blog)

Aantal studenten dat werkt tijdens het schooljaar bijna verdubbeld ten opzichte van 2004 (Randstad)

Werknemers vullen uurrooster zelf in: het kan

Arbeidsuren flexibiliseren, waar de federale regering op aanstuurt, kan ook gebeuren met medezeggenschap van de werkvloer. Dat is de ervaring bij Interparking - district Zaventem. De werknemer voert in wanneer hij wil werken, de vooraf geprogrammeerde software toont eventuele knelpunten, de werknemer corrigeert en het uurrooster is gereed.

De case wordt beschreven in een dossier van WisKeys. Het dossier resumeert de denkpistes van minister Kris Peeters over wendbaar en werkbaar werk, laat juristen en specialisten aan het woord, geeft aan wat vakbonden en werkgevers erover denken en zet twee case studies uiteen.

Case Interparking: zelfroosteren (WisKeys)

Whitepaper: Sleutelen aan de 38-urige werkweek (WisKeys)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.