Real Time News
for Human Resources Governance

Tijdelijke contracten bepalen helft van verloop

Arbeidscontracten worden nog maar zelden vrijwillig of onvrijwillig stopgezet. Het is nu zelfs zo, dat de helft van het personeelsverloop in de Belgische bedrijven te maken heeft met tijdelijke contracten. De toename van het langdurig absenteïsme is slechts één van de verklaringen. Securex analyseert de voordelen en de risico's van deze ontwikkelingen voor de werkgevers.

White paper - Personeelsverloop in 2016 (Securex)

Loon van ceo vaak hoger dan nodig

Remuneratiecomités overschatten de financiële appetijt van ceo's en hanteren bovendien betwistbare benchmarks, wat resulteert in overdreven vergoedingen, aldus een studie van prof. Xavier Baeten (Vlerick Business School). Niet-financiële drijfveren, zoals ambitie en trots, zijn belangrijker. Ceo's die ook aandelen bezitten, opteren wel vaker voor oplossingen die minder ethisch zijn.

Salary least important driving force for CEOs (Vlerick Business School)

Download het rapport CEO Motives (Vlerick Business School, pdf, 73 blz., rechtstreekse download, geen opgave van persoonlijke gegevens gevraagd)

Salaris van CEO heeft verstrekkende consequenties (HR Alert, 4 oktober 2006)

Werkgever draait op voor faillissement verzekeraar

Ook wanneer de verzekeraar failliet ging zonder dat u als werkgever daartoe bijdroeg, moet u zelf de tekorten bijpassen in het bedrijfspensioen waarop een medewerker recht heeft. Met dit arrest bevestigt Cassatie het slechte nieuws voor werkgevers die bij Apra Leven waren aangesloten. Het arrest geldt ook ten aanzien van andere verzekeraars.

Bij uittreding van de werknemer draait de werkgever altijd op voor de tekorten in de aanvullende pensioenregeling (analyse in de nieuwsbrief SoCompact, te downloaden van bellaw.be, pdf, rechtstreekse download)

Wet-Peeters (5): deeltijds werk met minder rompslomp

Oef! Het managen van deeltijdse werknemers, zowel met een vast als met een variabel werkrooster, wordt een pak eenvoudiger. U moet wel eerst allerlei aanpassingen doorvoeren aan bestaande arbeidsovereenkomsten en aan uw arbeidsreglement, en verifiëren of u beschikt over een "geschikt tijdsopvolgingssysteem". U krijgt daar nog even de tijd voor.

Vereenvoudiging deeltijdse arbeid (gedetailleerde analyse in nieuwsbrief SoCompact, pdf, rechtstreekse download)

Werkhervatting: de impact op de overeenkomst

De nieuwe regelgeving over de werkhervatting door langdurig arbeidsongeschikte werknemers bepaalt dat er tijdens het aangepast of ander werk geen sprake is van schorsing en dat de verworven voordelen in principe behouden blijven. Wanneer de werknemer tijdens de hervatting opnieuw ziek valt, wordt het gewaarborgd loon "geneutraliseerd". Afspraken kan u vastleggen in een bijlage bij de overeenkomst. Uitleg bij Securex.

De arbeidsrechtelijke aspecten tijdens periodes van werkhervatting (Securex)

Aan zelfstandige kan u geen tuchtclausule opleggen

Opgelet wanneer u in de samenwerking met een zelfstandige tuchtsancties voorziet bij ondermaatse dienstlevering. Volgens Cassatie wijst dit op een gezagsverhouding, en moet er dus geherkwalificeerd worden naar een arbeidsovereenkomst. Uitzondering zijn de gevallen waarin het sanctierecht inherent is aan de uitoefening van het beroep en door een wet is opgelegd.

Cassatie: bestaan disciplinaire regeling sluit kwalificatie zelfstandige samenwerking uit (Ella)

Alle loongrenzen gaan in 2017 omhoog

01/12/2016

Een concurrentiebeding en een scholingsbeding zijn volgend jaar verboden ingeval van een jaarlijks loon van 33.472 euro of minder. Een arbitragebeding is verboden bij een loon van 66.944 euro of minder. Het jaarlijks loon omvat het maandelijks brutoloon x 12, het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en alle voordelen die krachtens de overeenkomst zijn verkregen.

Loongrenzen inzake arbeidsovereenkomsten voor 2017 (Partena Professional)

Minder nieuwkomers weggestuurd in eerste halfjaar

Met de afschaffing van de proefperiode verdween het kantelmoment waarop werkgevers beslisten een nieuwe werknemer te houden of niet. Bijna 30% minder overeenkomsten worden tegenwoordig stopgezet binnen de zes maanden. In de ondernemingen met meer dan 100 personeelsleden gaat het initiatief voor de stopzetting zelfs vaker uit van de nieuwe medewerker dan van de werkgever. Kleine ondernemingen blijven wel sneller een nieuwkomer wegsturen dan grote. Dat blijkt uit een studie door Acerta.

Minder stopzettingen arbeidsovereenkomsten op korte termijn dankzij afschaffing proefperiode (Acerta)

Uberchauffeurs vallen door mazen van arbeidsrecht

Zijn Uberchauffeurs voor het Belgische recht werknemers of zelfstandigen? Stefan Nerinckx, een advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht, vindt met de huidige criteria geen duidelijk antwoord in de wet. Hij denkt dat ook de Sociale Inspectie daar moeite zou mee hebben. Om rechtszekerheid te creëren is een verfijning van de wettelijke criteria aangewezen.
 
Arbeid in de deeleconomie (HrWorld)

Stefan Nerinckx is ook de auteur van een studie over het onderwerp: The ‘Uberization’ of the labour market: some thoughts from an employment law perspective on the collaborative economy

In De Standaard betoogt Wouter Parmentier (LBC-ACV) dat een apart statuut voor de werknemers in de collaboratieve economie geen zin heeft: Uber-werknemer

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.