Real Time News
for Human Resources Governance

Loonkost per eenheid product op de goede weg

De Belgische loonkost per eenheid product is volgens de Oeso vorig kwartaal met 0,4% gedaald in vergelijking met Q1, terwijl hij in Duitsland steeg met 0,5% en in Frankrijk met 0,4%. Voor exporterende bedrijven is dit belangrijk. Langere cijferreeksen zijn evenwel nog wisselvallig, en het is dus wat afwachten.

Duitsland, daarentegen, ziet zijn "unit labour cost" stelselmatig stijgen; mogelijk is dit één van de redenen waarom de regering zoveel vluchtelingen wil laten komen, want concurrentie op de arbeidsmarkt verlicht de druk op de lonen.

Unit labour costs and labour productivity (employment based), Total economy (OECD Stat)

OECD Unit Labour Cost growth steady at 0.1% in the second quarter of 2015 (Oeso, persbericht, pdf, 6 blz.)

Mediaanloon 450 euro hoger dan voor de crisis

Het jongste officiële overzicht van de bruto maandlonen van voltijdse werknemers, met tabellen en grafieken, staat online. In oktober 2013 lag de helft van de lonen tussen 2000 en 3000 euro. De helft van alle loontrekkenden verdiende minder dan 2854 euro; in 2006, voor de crisis, lag de mediaan op 2402 euro. Vrouwen ontvangen gemiddeld 7% minder.

Persbericht van de FOD Economie (pdf, 7 blz., grafieken en tabellen): Een overzicht van de Belgische lonen.

Gemiddelde bruto maandlonen 2013 (FOD Economie - Algemene Directie Statistiek, met exporteerbare dynamische tabellen en downloadbare bestanden)

Het bruto maandloon omvat alle betalingen die betrekking hebben op de maand oktober van het referentiejaar. Het loon voor overuren, premies voor ploeg-, nacht- en weekendwerk en overige regelmatig uitbetaalde premies zitten in dit concept vervat. Jaarlijkse of niet-regelmatige premies zoals het vakantiegeld of een dertiende maand worden uitgesloten.

 

Mag u een Syrische lasser of ingenieur aanwerven?

De oorlogen in Syrië en elders veroorzaken een ontzettende brain drain richting West-Europa, dat om demografische redenen geschoolde arbeidskrachten goed kan gebruiken. Ook bij ons willen veel werkgevers oorlogsvluchtelingen aanwerven, en vandaag houdt het VBO daarover een grote bijeenkomst. Wat is de juridische toestand precies? Tekst en uitleg bij SD Worx.

Asielzoekers en arbeidsmarkt – quid? (SD Worx)

Informatie en standpunten over de kwestie o.m. in volgende artikels:

Geef vluchtelingen vanaf dag 1 begeleiding (Voka)

Vlaamse bedrijven zien Syriërs graag komen (De Standaard)

Unizo leert vluchtelingen ondernemen en werk vinden (De Morgen)

Faciliter l'embauche des réfugiés : une bonne décision (UCM)

Pieter Timmermans, patron de la Fédération des Entreprises de Belgique: "Nous ne devons pas avoir de craintes par rapport aux réfugiés" (RTL Info)

Vlaamse jobmachine lijkt zich te herpakken

De VDAB noteerde onlangs een toename van het aantal vacatures in Vlaanderen met 20%. De jongste Manpower Barometer bevestigt dat de Vlaamse werkgevers de nabije toekomst eerder positief tegemoetzien. Hun Brusselse collega's blijven voorzichtiger, terwijl de Waalse werkgevers eerder een daling van de tewerkstelling verwachten. De grote en middelgrote werkgevers zijn optimistischer dan de kleine.

Heropleving Belgische arbeidsmarkt in verschillende snelheden (ManpowerGroup Knowledge Center)

Klassiek arbeidscontract houdt stand

Het arbeidscontract van onbepaalde duur is niet op de terugweg. De opmars van arbeidscontracten van bepaalde duur om het wegvallen van de proefperiode op te vangen blijft beperkt. Dat schrijft Randstad in zijn jaarlijkse studie over flexibiliteit op de arbeidsmarkt; de studie weerlegt dus recente berichten. Het effect van het eenheidsstatuut is marginaal, luidt het.

Een samenvatting leest u in het persbericht Arbeidscontracten voorbijgestreefd? Helemaal niet (Randstad).

U kan ook het volledige internationale rapport Flexibility@work 2015 downloaden (pdf, 226 blz., in het Engels, met veel grafieken).

Pensioenwet vertraagt stijging vergrijzingskost

De kosten van de vergrijzing blijven stijgen, maar dankzij de pensioenhervorming zal dat gebeuren tegen een trager tempo dan voorheen. Dat becijferde de Studiecommissie voor de Vergrijzing. Op voorwaarde dat de hervorming volledig ten uitvoer wordt gebracht, zullen er in 2060 zowat 315.000 gepensioneerden minder zijn.

Het uiteindelijke netto-effect op de staatsfinanciën zal uiteraard afhangen van de vraag hoeveel niet-gepensioneerden effectief een job zullen hebben. De commissie hanteert overigens een behoorlijk optimistische verwachting over de groei van de productiviteit.

U kan twee documenten downloaden over het jongste verslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing: het Jaarlijks Verslag (pdf, 83 blz.) en de Persmededeling (pdf, 3 blz.).

Studenten niet weg te denken uit arbeidsmarkt

Uit gegevens van de RSZ en van HR-dienstverlener Randstad blijkt opnieuw hoe belangrijk studerende jongeren geworden zijn voor de arbeidsmarkt. De cijfers stijgen jaar na jaar en bereiken in 2015 een nieuw record; bijna evenveel jongelui hebben een bijbaantje tijdens het schooljaar als tijdens de zomervakantie.

Officiële cijfers, gebaseerd op de DmfA, publiceert de RSZ in het persbericht Studentenarbeid steeg met 5% in 2014.

De samenvatting van de 12de studie door Randstad vindt u in Momenteel werken er evenveel studenten tijdens het schooljaar als tijdens de zomer.

Uitzendpiek wordt niet omgezet in aanwervingen

Anders dan gewoonlijk, leidt de recente fikse stijging in de uitzendactiviteit nog niet tot een toename van de vaste aanwervingen. De jongste Manpower Barometer van de rekruteringsintenties blijft opnieuw hangen op een voorzichtige +2. Amper 4% van de werkgevers voorziet een uitbreiding van zijn personeel in het komende kwartaal.

Groei werkgelegenheid blijft beperkt in 3e kwartaal (Manpower Group)

Uitzendarbeid op hoogste peil sinds 2008 (HR Alert)

Kleine werkgevers blijven voorzichtig

Het aantal kleine werkgevers dat zich voorneemt aan te werven in de komende drie maanden blijft dalen en bedraagt nu nog 23%, aldus de jongste prognose van SD Worx. 65% verwacht een status quo, het aantal pessismisten daalt. Opvallend is dat de KMO's in de secundaire sector al enkele kwartalen méér aan aanwerven denken dan in de tertiaire.

Kmo’s blijven voorzichtig met extra aanwervingen (SD Worx)

"Hardnekkige" knelpuntberoepen in Vlaanderen

De jongste VDAB-lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen verschilt weinig van de voorgaande. Opticiens en enkele artsenberoepen duiken voor het eerst op. Nieuw is de categorie "hardnekkige knelpunten". Hierin zitten tientallen functies waarvoor naar verwachting nog lang een tekort zal bestaan; opvallend is het grote aantal ICT-functies.

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2015 (VDAB, pdf, 12 blz.)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.