Real Time News
for Human Resources Governance

Kwart meer beginnende werkgevers in 2016

De in de tijd onbeperkte vrijstelling van patronale basisbijdragen voor de eerste werknemer, een maatregel van de regering-Michel,  blijft niet zonder effect. De cijfers zijn nu officieel. In de eerste helft van dit jaar telde de RSZ 16.100 nieuwe werkgevers, dat is 27% meer dan in de eerste helft van 2015. De stijging is het sterkst in Wallonië (+ 34%).

3.406 nieuwe werkgevers extra op 6 maanden tijd, de maatregel 1ste werknemer doet het fantastisch (site van minister Borsus, met een gedetailleerde tabel)

Lees ook Welke patronale bijdragen op 1ste aanwerving? (HR Alert, 17 mei 2016)

België temt loonkoststijging en verhoogt flexibiliteit

Vergeleken met de buurlanden scoort België lang niet slecht in de Hays Global Skills Index 2016. Anders gezegd, het gaat bij ons de goede kant uit met een set van 7 indicatoren die de beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten beïnvloeden. In engineering, farma, IT en de digitale sector moeten de werkgevers blijven rekening houden met een war for talent.

De index is weinig intuïtief maar wordt gelukkig goed in beeld gebracht. U kan zelf een rijke keuze aan grafische voorstellingen oproepen.

Als u op deze link klikt, ziet u de vergelijking van België met Frankrijk, Duitsland en Nederland. Het effect van het regeringsbeleid in de voorbije jaren is o.m. zichtbaar in de goede scores voor evolutie van de loonkost en voor flexibiliteit op de arbeidsmarkt.

Belangrijk: hoe lager (korter) de staaf op de grafiek, hoe beter het land evolueert in vergelijking met de studie van 2015. In de linkernavigatie kiest u de indicator waarvoor u belangstelling hebt.

Hays Global Skills Index (algemene inleiding en executive summary, in het Engels)

Digitalisering kan ook veel nieuwe jobs creëren

Het afschaffen van arbeidsplaatsen wordt tegenwoordig vaak in verband gebracht met de digitaliseringsgolf - denk aan ING. Volgens een studie in opdracht van Google kan de digitalisering van de economie evenwel 300.000 nieuwe jobs creëren, alleen al in België en bovendien op korte termijn. Maar dan moet de Digitale Agenda van de regering wel versneld worden uitgevoerd.

Digitizing Belgium : How Belgium can drive & benefit from an accelerated digitized economy in Europe (Boston Consulting Group, pdf, 34 blz.)

Ontslagen ING-bedienden krijgen het moeilijk

Zelfs de 1700 goed opgeleide bedienden van ING die een C4 zullen krijgen, zullen lastig een nieuwe job vinden. Dat schrijft de krant De Standaard. Alle relevante segmenten van de arbeidsmarkt tellen namelijk veel meer jobzoekers dan vacatures. Minister Kris Peeters roept de bankensector op een "heroriënteringsfonds" te creëren.

Ex-bedienden ING wacht harde strijd om nieuwe job (De Standaard)

Dat de ING-directie het massa-ontslag wegmoffelde in een kil zakelijk communiqué dat vooral aandeelhouders moest behagen, heeft gisteren velen gestoord.

Le Soir gaat in op de tekst van het persbericht en geeft ook de tabel van de aangekondigde jobverliezen in Le communiqué polémique d’ING après l’annonce de restructuration.

In La Libre analyseert een specialist in crisiscommunicatie het communiqué van ING. Hij is verrast dat de directie er niet voor koos empathie te tonen. ING: une communication indécente, cynique ou calculée ?

Geen brugpensioen

Anders dan verwacht, zal ING geen beroep doen op het systeem van het brugpensioen. De bank "zal zelf haar verantwoordelijkheid opnemen". Zie "Geen brugpensioen voor werknemers ING" (De Morgen).

Wat de deeleconomie betekent voor uw werknemers

De veelbesproken "deeleconomie" krijgt binnenkort een specifiek fiscaal statuut. Ook uw werknemers (en uzelf) kunnen hiervan genieten als zij buiten hun uren een activiteit ontplooien die niet in verband staat met hun gewone broodwinning. De helft van de inkomsten wordt beschouwd als onkosten, op de andere helft moet 20% belasting worden betaald. Partena Professional heeft de details.

Wat is de deeleconomie en wat is de huidige status? (Partena Professional)

Overleeft uw bedrijf de "collaboratieve economie"?

Zoals Uber en AirBnB zijn al honderden apps ontwikkeld die businessmodellen en HR-praktijken doorbreken. Samen vormen zij de voorhoede van de explosief groeiende "collaboratieve economie", die niet toevallig het hoofdthema vormt van de komende HR Governance Day. Een beperkte groep van die nieuwe spelers zal in 2025 in 9 EU-landen, waaronder België, transacties realiseren van 570 miljard euro. Dat voorspelt een studie voor de Europese Commissie.

De studie is het werk van adviesbedrijf PwC. U kan het rapport rechtstreeks downloaden: Assessing the size and presence of the collaborative economy in Europe (pdf, 31 blz.)

Zie ook Le chiffre d'affaires de l'économie collaborative va exploser en Europe (L'Echo).

HR Governance Day 2016

Al een jaar geen beweging in Manpower Barometer

Voor het vierde kwartaal op rij blijft de Manpower Barometer van de tewerkstelling stationair. De kleine werkgevers blijven het meest op hun hoede. Bij de middelgrote en grote ondernemingen is er toch een zekere geneigdheid om aan te werven. In de meeste andere Europese landen verwachten de werkgevers wel een groei van hun personeelsbestand.

Belgische werkgevers voorzichtig positief over aanwerving (ManpowerGroup)

54.000 werkgevers stelden studenten te werk

Studentenarbeid blijft toenemen. Vorig jaar steeg het aantal werkende studenten met 4% tot bijna 478.700. Bijna 54.000 werkgevers tekenden arbeidsovereenkomsten voor in totaal 400.000 jobs; via de uitzendkantoren werden nog eens 267.000 studentenjobs ingevuld.

Aanvullende jaarstatistiek over de studentarbeid (RSZ)

Studentenarbeid: aantal werkgevers en studentenjobs naar activiteitstak van de werkgever en aantal tewerkgestelde studenten (Excel, directe download)

"Duurzame inzetbaarheid is grootste uitdaging"

Een textielarbeider is tegenwoordig gemiddeld bijna 50. Het is een extreem voorbeeld. Maar het is wel een feit dat de gemiddelde leeftijd van de Belgische werknemer elk jaar stijgt. Zorgen voor een beleid van duurzame inzetbaarheid is de grootste uitdaging voor de hr-afdeling geworden, zo noteert Acerta, dat een reeks denkpistes naar voren schuift.

Leeftijdskloof tussen arbeiders en bedienden wordt steeds groter (Acerta)

Digitalisering schudt arbeidsmarkt dooreen

De digitalisering bereikt alle sectoren en beroepen. Zij bedreigt 7% van de Belgische jobs, vandaag vooral de middengekwalificeerde en binnenkort ook de hooggekwalificeerde. Maar de digitale economie doet tegelijk veel arbeidsplaatsen ontstaan. Dat schrijft de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid in een studie, die een must is voor hr-directeuren en bedrijfsleiders.

De studie maakt deel uit van het verslag 2016 van de HRW. U kan het document integraal downloaden, of een handige samenvatting.

Eén van de hoofdstukken focust op De impact van de digitalisering op de beroepen en hun takenpakket.

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid VERSLAG 2016 - Digitale economie en arbeidsmarkt (pdf, rechtstreekse download, 226 blz., met veel grafieken en tabellen)

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid VERSLAG 2016: presentatie (samenvatting, pdf, rechtstreekse download, 27 blz.)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.