Real Time News
for Human Resources Governance

Misschien is de Grote Recessie echt voorbij

Meer mensen aan het werk dan in 2006, het jaar vooraleer de recessie losbarstte, dalende werkloosheidscijfers, minder tijdelijke werkloosheid... De terugblik op 2016 die Federgon maakte is overwegend positief. Het VBO is na zijn halfjaarlijkse ledenenquête al even gunstig gestemd. De werkgeversorganisatie acht een exportgeleide economische groei van 2% niet onmogelijk.

Looking back to 2016 (Federgon, Powerpointpresentatie, 27 slides, rechtstreekse download)

Geen enkele sector verwacht daling economische activiteit! (VBO)

Techrevolutie komt harder aan dan globalisering

Meer nog dan de globalisering is het de technologische revolutie die de middenklasse ter plaatse doet trappelen, de ongelijkheid vergroot en het populisme aanwakkert, zo schrijft de Oeso. Want computers vervangen vooral jobs voor middengeschoolden. Onverwacht: de denktank pleit nu voor een sociaal overlegmodel op zijn Belgisch, want dat blijkt de schade voor de middengroepen te beperken.

Middenklassejobs verdwijnen overal, ook in België (De Standaard)

OECD Employment Outlook 2017 (samenvatting)

How does BELGIUM compare?

Employment rate passes 2007 peak in developed world, says OECD (FT.com)

Job polarisation is being driven by lack of access to technological skills, warns OECD (Insight)

Werkgevers in privé-sector blijven jobs creëren

Volgens de nieuwe Barometer van ManpowerGroup zal de netto tewerkstelling in Vlaanderen en Brussel deze zomer licht toenemen, hoofdzakelijk dank zij de private ondernemingen. De positieve verwachting geldt voor alle sectoren uitgezonderd de maakindustrie. De Brusselse economie, die zwaar getroffen werd door de aanslagen, toont tekenen van herstel.

Belgische werkgevers willen blijven aanwerven deze zomer (ManpowerGroup)

Trend naar meer deeltijdwerk niet te stuiten

Werknemers zien steeds meer redenen om niet fulltime aan de slag te gaan of te blijven. Dat geldt voor alle leeftijdsgroepen, niet enkel wie dicht bij zijn pensioen staat of weet dat hij tot 67 zal moeten arbeiden. De jongste Barometer van de Arbeidsmarkt ziet de verschuiving van voltijds naar deeltijds werk al in de nieuwe contracten.
 
Barometer van de Arbeidsmarkt - Voor meer dan 1 op 2 Belgen is het werk niet vol te houden tot het pensioen: deeltijdwerk als oplossing (ManpowerGroup)

Tijdelijke contracten bepalen helft van verloop

Arbeidscontracten worden nog maar zelden vrijwillig of onvrijwillig stopgezet. Het is nu zelfs zo, dat de helft van het personeelsverloop in de Belgische bedrijven te maken heeft met tijdelijke contracten. De toename van het langdurig absenteïsme is slechts één van de verklaringen. Securex analyseert de voordelen en de risico's van deze ontwikkelingen voor de werkgevers.

White paper - Personeelsverloop in 2016 (Securex)

1 op 3 gaat personeelsbestand uitbreiden

Het aantal aanwervingen neemt sterker toe dan het aantal beëindigingen van overeenkomsten, zo blijkt uit de Barometer van de Arbeidsmarkt. Bovendien is 1 werkgever op 3 van plan in de komende zes maanden zijn personeelsbestand uit te breiden. Opvallend: het aantal ontslagen wegens dringende reden is in een jaar tijd haast verdubbeld.

Barometer van de Arbeidsmarkt: 1 op 3 werkgevers zal in de volgende 6 maanden rekruteren (Partena Professional)

Totale RVA-uitkeringen 15% gedaald in drie jaar

In drie jaar tijd, en na uitzuivering van het effect van de regionalisering, daalden de uitkeringen die de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) betaalt met 15%. In geld uitgedrukt gaat het om 1,5 miljard euro. Het aantal werkenden nam toe, de beroepsbevolking steeg minder snel, en de hervormingen van de regeringen -di Rupo en -Michel verminderden het aantal rechthebbenden.

De RVA publiceert zijn jaarverslag 2016 (persbericht RVA)

Grote en middelgrote werkgevers willen aanwerven

Vorig kwartaal overheerste het optimisme. Maar globaal blijft de jongste Manpower Barometer van de aanwervingsintenties deze keer stationair. Dat komt doordat de kleinste werkgevers dalende personeelssterkten verwachten. De grote en middelgrote bedrijven, daarentegen, zien zichzelf in het tweede kwartaal duidelijk méér nieuwkomers aantrekken dan bestaande medewerkers kwijt te spelen.

Manpower Barometer Q2 2017

Mannensectoren worden nog mannelijker

17 zware sectoren tellen vandaag in Vlaanderen 10% vrouwelijke arbeiders. Zes jaar geleden was dat nog 11%. In Wallonië liggen beide percentages ruim de helft lager. De trend gaat dus de verkeerde richting uit, noteert juriste Nele Mertens van Acerta: "Diversiteit is belangrijk in een organisatie. In de rekrutering wordt hiermee best rekening gehouden."

Daling van 13 % in vertegenwoordiging vrouwen in “mannensectoren" (Acerta)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.