Real Time News
for Human Resources Governance

Ander nieuws van de dag

Coronavirus: maatregelen voor de zelfstandigen in 2021 (Group S)

Opleidingsproject verpleegkundige 2021-2022 (project 'Vorming 600') (socialsecurity.be): werknemers uit de federale gezondheidssectoren kunnen met behoud van loon een opleiding volgen tot bachelor in de verpleegkunde (A1) of gegradueerde verpleegkundige (A2)

Klim uit dal bij kmo’s in tweede kwartaal gestopt (SD Worx): lagere ontslagintentie, maar geen verdere stijging van de aanwervingsintentie

Wijziging tarief bedrijfsvoorheffing bezoldigingen niet-inwoners gelegenheidsarbeid in land- en tuinbouw (EasyPay Group): buitenlandse seizoenarbeiders zullen netto minder ontvangen

Virtual reality tegen stress op het werk (Jobat): bij een test met verpleegkundigen zag men het stressniveau dalen met bijna 40%

Virus keert ontslagtrends om

In het eerste corona-jaar daalde het aantal vrijwillige ontslagen van werknemers met een vast contract met 18% ten opzichte van 2019. Dat is een trendbreuk, want 4 jaar op rij was er een toename geweest met telkens gemiddeld 6%. Tegelijk waren er 16% meer onvrijwillige ontslagen. Dat had te maken met de faillissementen en (pre)pensioenen. "Het aantal contractbeëindigingen door faillissement en (pre)pensioen zal dit jaar wellicht nog toenemen."

Vrijwillig ontslag daalt voor het eerst in 5 jaar: -18% (Securex)

10 lessen uit de pandemie

Paul Verschueren, Director Research & Economic Affairs bij Federgon, trekt 10 interessante conclusies over de impact van de pandemie. Eén ervan is dat België de gedwongen werkloosheid niet heeft benut om opleiding en vorming een boost te geven. Van 2021 "het jaar van de opleiding" maken, zal van alle betrokkenen nog een serieuze inspanning vergen.

Wat onthouden we van de arbeidsmarkt 2020? (Federgon, pdf, 15 blz.)

Liever kijken dan lezen? Bekijk de webinar (9 minuten)

Ander nieuws van de dag

Interprofessioneel akkoord: onderhandelingen lopen vast bij loonmarges (Acerta)

Wat met sociale media op en naast de werkvloer? (Seed of Law op Jubel): een pleidooi om in verband met sociale media een bedrijfspolicy uit te werken die rekening houdt met de privacywet, het recht op vrije meningsuiting en de loyaliteitsverplichting van de werknemer

Ontslag via Zoom - 3 goede redenen om dit niet te doen (Securex)

Wat als je werknemer ziek wordt door de vaccinatie? (Acerta): de gewone regels blijven van kracht

Jongeren onder de 25 jaar economisch het meest getroffen door corona (SD Worx)

AI verbetert activering van werklozen

Machineleren, een vorm van artificiële intelligentie, maakt de activering van werkzoekenden 20% efficiënter. Dat blijkt uit een academische studie. Wat opleidingen betreft, doen de VDAB-consulenten de meeste inspanningen voor werkzoekenden die ook zonder die opleiding werk zouden hebben gevonden. Het algoritme dat prof. Bart Cockx (UGent) ontwikkelde, ontfermt zich ook over de "moeilijke" gevallen.

UGent ontwikkelt computeralgoritme om werkzoekenden toe te wijzen aan opleidingen (UGent)

Priority to unemployed immigrants? A causal machine learning evaluation of Training in Belgium (volledige studie, pdf, 79 blz.)

Loonlasten te hoog om jobs te creëren voor minst geschoolden

De hoge loonkosten maken het voor de werkgevers moeilijk om jobs te creëren voor weinig productieve laaggeschoolden. Werkgevers werven liever middengeschoolden aan, omdat zij verwachten dat die zich beter zullen aanpassen. Zelfs elementaire functies zijn complexer geworden. Om de overblijvende groep laaggeschoolden aan duurzame jobs te helpen, zijn opleidingen maar ook lastenverlagingen nodig.

Welke positie hebben de laaggeschoolden op de arbeidsmarkt in België? (Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, pdf, 174 blz.)

Lees ook: Snelle groei digitale economie vraagt om coherent beleid (ILO): covid-19 versnelt de digitale transitie en creëert arbeidskansen, maar miljoenen flexwerkers zijn onderbetaald en hebben weinig sociale bescherming

Ander nieuws van de dag

Binnenkort nieuwe initiatieven om langdurig zieken vlotter terug aan de slag te krijgen? (EasyPay Group)

In 2020 ging kwart van de kmo jobaangroei van 2019 verloren (SD Worx): en het jobverlies zal in 2021 nog sterker toenemen

De 10 meest gestelde vragen over quarantaine (SD Worx)

Waarom we eens moeten praten over het telewerk (Voka): welzijnsbarometers kleuren bloedrood, schrijft topman Hans Maertens. "Zonder persoonlijk contact is werken aan welzijn op het werk een schier onmogelijke opdracht. Verleng niet quasi-automatisch het verplichte en voltijdse telewerk"

Ander nieuws van de dag

Recovery in tijden van telewerk (RU Gent): op wetenschap gebaseerde tips om in deze vreemde periode de energie te bijven opbrengen om goed te functioneren

Vooral zelfstandigen en de kleinste bedrijven blijven de grootste schade ondervinden van de coronacrisis (NBB - ERMG)

Vlaanderen wil tijdelijk werklozen verplicht activeren (De Standaard)

VUB en Acerta: opvallend laag kort ziekteverzuim (Acerta)

Welk mondneusmasker voor beste spraakgeluid? (De Specialist): loketbedienden, onthaalmedewerkers, leerkrachten en iedereen die beroepshalve veel met de stem communiceert, hebben er baat bij het type van mondmasker te gebruiken dat aan hun situatie het best is aangepast

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.