Real Time News
for Human Resources Governance

Flexibel werken blijft uitdaging voor HR

Volgens onderzoek voor Unit4 ziet haast de helft van de bedrijven mensen vertrekken die elders meer flexibiliteit vonden. De verklaring: vaak weet HR nog niet hoe een flexibel werkbeleid goed op te zetten. De strategie is inconsistent. Wie dat beleid niet aanvoelt als eerlijk en evenwichtig, zoekt de uitgang.  

Inconsistentie in flexibele werkstrategieën leidt rechtstreeks tot talentvlucht (Unit4)

Het cijfer: 12,27

De inflatie bedroeg in oktober 12,27%, het hoogste niveau sinds juni 1975. In één maand tijd stegen de kosten van het levensonderhoud sterker dan anders in een heel jaar. Goed voor een nieuwe overschrijding van de spilindex, met alles wat daar uit volgt. Details

Ander nieuws van de dag

Telewerk en WK voetbal: onze tactische tips (Securex): twee voorbeelden van clausules die je kan opnemen in jouw telewerkpolicy

Verzwakking van de uitzendactiviteit in september reflecteert economische onrust (Federgon)

Hervorming fiscaal gunstregime buitenlandse kaderleden & onderzoekers: update (Group S): zeer grondig en gedetailleerd overzicht, te vergelijken met een mini-cursus van 16 pagina's A4

(enter fancy job title here) (ML6): vacatures zonder jobtitel? Softwarebedrijf ML6 doet het (tijdelijk), omdat zowel een job als een mens veelzijdiger zijn dan je in één functiebenaming kan uitdrukken

Burgers in België oordelen eerder negatief over migratie maar niet als het in functie van werk is (Randstad)

RSZ-korting bij aanwerving werklozen

Binnenkort vervangt een RSZ-korting de weinig populaire Vlaamse aanwervingsstimulans voor wie twee jaar of langer werkzoekende is. Dat bespaart rompslomp. Het plan is bovendien de doelgroep sterk uit te breiden. De sociale partners, verenigd in de SERV, zijn tevreden. Zij vragen dat de regering ook jobcoaching stimuleert.

Vlaanderen pakt arbeidsmarktkrapte aan met RSZ-korting en jobcoaching (SERV, persbericht)

Het cijfer: 41.876

De klimaattransitie is een krachtige jobmotor. Bij de Forem, de Waalse tegenhanger van de VDAB, zijn in het eerste halfjaar 41.876 jobaanbiedingen binnengelopen die er mee te maken hadden. Vooral naar vaklieden die kennis hebben van de nieuwe verwarmings- en woningbouwsystemen is de vraag groot. Details (in het FR)

Ander nieuws van de dag

Betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof: loongrens van 3170 EUR voor het schooljaar 2022-2023 (Group S)

3 op 10 Belgische managers ervaart tegenvoorstellen als noodzakelijk op krappe kandidatenmarkt (Robert Half)

Publicatie van de Socio-economische Monitoring 2022: arbeidsmarkt en origine (FOD Werk): dat in de EU nergens zo weinig migranten doorstromen naar de arbeidsmarkt als in België, wisten we al. Het jongste monitoringrapport spreekt van een verbetering, maar het gaat traag

Arrest van het Hof in zaak C-344/20 (Hof van Justitie van de Europese Unie, persbericht, pdf, 3 blz.): als het algemeen en zonder onderscheid voor alle werknemers geldt, is er geen discriminatie wanneer een arbeidsreglement dat het zichtbaar dragen van religieuze, levensbeschouwelijke of spirituele tekens (waaronder de islamitische hoofddoek) verbiedt. Godsdienst en overtuiging vormen in deze context één enkele discriminatiegrond

Inflatie sloopt grens van 70 euro per gewerkt uur

In de sector elektriciteit en gas zal de inflatiegolf ongetwijfeld de psychologische grens van 70 euro per gewerkt uur doorbreken of is dat al gebeurd. In 2020 bedroeg die kost volgens Statbel immers al gemiddeld 66,5 euro. Daarna kwamen de banken en verzekeringen (62,5) en het onderwijs (58,4). De gemiddelde arbeidskost per uur was het hoogst in Brussel (47,3 euro), op afstand gevolgd door Vlaanderen (39,8) en Wallonië (38,2). Net geen 8% van de betalingen had betrekking op niet-gewerkte dagen.

Arbeidskosten zijn het hoogst in de energiesector (Statbel)

Flexibiliteit aanbieden is een must

Werkgevers staan onder druk om veel flexibiliteit aan te bieden, zo blijkt uit de Salarisgids 2023 van Robert Half. Ook nieuwe vormen van flexibiliteit: 28% overweegt wekelijkse werktijd te verlengen in ruil voor meer verlof, 30% overweegt verkorte werkweken aan te bieden zoals mogelijk gemaakt door de Arbeidsdeal, en 54% biedt de mogelijkheid (deels) in het buitenland te werken, of overweegt dit.

Salarisgids 2023 (Robert Half, registratie vereist)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.