Real Time News
for Human Resources Governance

Soms toch landingsbaan vanaf 55 mét uitkering

02/06/2023

Ook de komende twee jaar komen sommige werknemers in aanmerking voor RVA-uitkeringen bij een landingsbaan vanaf 55 jaar. En dit zowel voor een 1/5de als een 1/2de vermindering. Het gaat om werknemers met een zwaar beroep of een lange loopbaan, en werknemers in ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden, Buiten deze situaties is de normale minimale leeftijd 60 jaar.

Landingsbaan mét uitkeringen vanaf 55 jaar blijft mogelijk (SD Worx)

Het cijfer: 51

51% van de ondernemingen biedt elke werknemer nu al vijf dagen opleiding per jaar aan, zoals voorzien in de Arbeidsdeal vanaf volgend jaar. Maar is die doelstelling wel haalbaar voor elk bedrijf? Niet zeker. Details

4-daagse werkweek 7 keer op 10 geweigerd


Voor het zesde jaar peilde advocatenkantoor Claeys & Engels bij zijn klanten naar hun HR-prioriteiten. Het resultaat, een rapport van 64 bladzijden, is integraal te downloaden. Topprioriteiten zijn het aantrekken en behouden van talent, besparen, een aantrekkelijk loonbeleid en zorgen voor het mentaal en fysiek welzijn. Het rapport bevat veel cijfers. Een voorbeeld: één op drie werkgevers had al een verzoek gekregen voor de invoering van de 4-daagse voltijdse werkweek, maar in 7 gevallen op 10 werd dat verzoek afgewezen.

HR Beacon 2023 (Claeys & Engels, pdf, 68 blz.)

Deconnectie: veel afspraken, weinig concreets

Uiterlijk op 1 april 2023 moeten ondernemingen met 20 of meer werknemers afspraken rond deconnectie vastleggen in een cao of in het arbeidsreglement. Half januari waren 85% al in orde. In 14% worden e-mails die na de werkuren worden opgesteld, slechts de dag nadien verzonden. Maar amper een kwart van de ondernemingen had half januari al concrete richtlijnen over het gebruik van smartphones, computers en sociale media buiten de werkuren.

Recht op deconnectie na de werkuren: deadline Arbeidsdeal nadert... (Acerta)

Deconnectie: eerste sector-cao afgesloten

Stel je 20 of meer mensen te werk? Dan rest jouw bedrijf of jouw sector minder dan een maand om een cao af te sluiten over het recht op deconnectie. De eerste sectorale cao is afgesloten door paritair comité nr. 220, dat zijn de bedienden in de voedingssector. "Discussies voorkom je door de arbeidsduren juist te vermelden in het arbeidsreglement of de individuele overeenkomst."

Voedingssector (PC 220) sluit cao af over recht op deconnectie (Securex)

Arbeidsdeal treedt in werking

De Arbeidsdeal-wet is gepubliceerd. Na de wetten over de work-life balance en over de transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, is dit de derde golf van de novembertsunami in het arbeidsrecht. Hieronder geven we een puntsgewijs overzicht van de thema's met tussen haakjes enkele datums van inwerkingtreding. Daarna een reeks geselecteerde hyperlinks uit goede bronnen.

 • Variabele werkroosters voor de deeltijdse werknemers (diverse data)
 • Vierdagenweek (20/11/2022)
 • Wisselend weekregime (20/11/2022)
 • Nachtarbeid in de E-commerce (20/11/2022)
 • Recht op deconnectie (20/11/2022)
 • Platformwerknemers (1/1/2023)
 • Administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie
 • Transitietraject (20/11/2022)
 • Bevordering van de inzetbaarheid (1/1/2023)
 • Jaarlijks opleidingsplan (1/9/2022)
 • Individueel opleidingsrecht (10/11/2022)
 • Monitoring van diversiteit en discriminatie op de arbeidsmarkt op sectorniveau
 • Monitoring van de knelpuntberoepen
 • Oprichting van intersectorale fondsen voor bestaanszekerheid


Arbeidsdeal: publicatie van de maatregelen (FOD Werk)

Tekst van de wet: 3 OKTOBER 2022. - Wet houdende diverse arbeidsbepalingen (Staatsblad van 10 november 2022

Arbeidsdeal : De wet is verschenen in het Belgisch Staatsblad (Group S): met onderaan een lijst van hyperlinks naar gedetailleerde besprekingen van 10 maatregelen (4-dagenweek, wisselend weekregime, avondwerk in e-commerce, platformeconomie, transitietrajecten ingeval van ontslag, inzetbaarheid ingeval van ontslag, recht op opleiding, jaarlijks opleidingsplan en recht op deconnectie)

Arbeidsdeal: overzicht van de maatregelen (Acerta): met hyperlinks naar meer info over de 4-dagenweek en de wisselweek, het recht op deconnectie, de wijzigingen voor variabel deeltijdse werknemers, opleiding, transitietracten en bevordering van de inzetbaarheid, avondwert in de e-commerce, platformwerkers, inclusief ondernemen

Wet op de arbeidsdeal gepubliceerd (Securex): met links naar info over de 4-dagenweek, de wisselweek, de arbeidsduur in de e-commerce, de variable deeltijdse werkroosters, het recht op deconnectie, het individueel opleidingsrecht, digitale platformen, arbeidsongevallen voor platformmedewerkers, transitietrajecten, inzetbaarheid

Arbeidsdeal gepubliceerd: verhoging inzetbaarheid werknemer met 30 weken opzeggingstermijn (SD Worx)

Arbeidsdeal gepubliceerd: vereenvoudigde invoerprocedure voor nachtarbeid in e-commerce (SD Worx)

Arbeidsdeal gepubliceerd: specifieke regels voor arbeidsrelatie platformwerkers (SD Worx)

Arbeidsdeal gepubliceerd: optrekking termijn bekendmaking variabele deeltijdse uurroosters (SD Worx)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.