Real Time News
for Human Resources Governance

Bedrijfsleiders liggen niet wakker van disruptie

De Belgische werkgevers verwachten dat werknemers steeds meer zullen moeten bijleren, zo blijkt uit een bevraging door Randstad. Ook een nog flexibelere arbeidsorganisatie vinden zij belangrijk. Disruptie, digitalisering, stress en andere modieuze thema's, daarentegen, houden de modale werkgever niet uit zijn slaap - wat het risico inhoudt dat het ontwaken onprettig zal zijn.

Opleiding werknemers, flexibiliteit en schaarste zijn grootste arbeidsmarktuitdagingen voor Belgische werkgevers (Randstad)

Intellectuele bescheidenheid kweekt goede chefs

Intellectuele bescheidenheid - aanvaarden dat anderen het soms beter weten en daarom naar hen luisteren - leidt tot betere beslissingen, zo blijkt uit een studie. Rekruteerders kunnen maar beter oog hebben voor dit persoonlijkheidskenmerk. In de praktijk gaat het eerder omgekeerd, zo wees een al wat ouder onderzoek uit: rekruteerders laten zich charmeren door opscheppers.

For a Modest Personality Trait, 'Intellectual Humility' Packs a Punch! (persbericht Duke University)

Mark R. Leary, Kate J. Diebels, Erin K. Davisson, Katrina P. Jongman-Sereno, Jennifer C. Isherwood, Kaitlin T. Raimi, Samantha A. Deffler, Rick H. Hoyle. Cognitive and Interpersonal Features of Intellectual Humility. Personality and Social Psychology Bulletin, 2017

Job interviews reward narcissists, punish applicants from modest cultures (University of British Columbia)

Grote en middelgrote werkgevers willen aanwerven

Vorig kwartaal overheerste het optimisme. Maar globaal blijft de jongste Manpower Barometer van de aanwervingsintenties deze keer stationair. Dat komt doordat de kleinste werkgevers dalende personeelssterkten verwachten. De grote en middelgrote bedrijven, daarentegen, zien zichzelf in het tweede kwartaal duidelijk méér nieuwkomers aantrekken dan bestaande medewerkers kwijt te spelen.

Manpower Barometer Q2 2017

Mannensectoren worden nog mannelijker

17 zware sectoren tellen vandaag in Vlaanderen 10% vrouwelijke arbeiders. Zes jaar geleden was dat nog 11%. In Wallonië liggen beide percentages ruim de helft lager. De trend gaat dus de verkeerde richting uit, noteert juriste Nele Mertens van Acerta: "Diversiteit is belangrijk in een organisatie. In de rekrutering wordt hiermee best rekening gehouden."

Daling van 13 % in vertegenwoordiging vrouwen in “mannensectoren" (Acerta)

Strengere privacyregels voor personeelsbeheer

Vanaf volgend jaar zijn het nieuwe, strengere Europese regels die zullen bepalen hoe werkgevers moeten omgaan met de gegevens van hun werknemers. Daaronder vallen de inhoud van cv's, bankrekeningnummers, camerabeelden enzovoort. U kan de kwestie best nu al op uw to-dolijst zetten. De Privacycommissie helpt u met een plan in 13 stappen.

Toelichting en een link naar het stappenplan: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Formele klachten over discriminatie in opmars

Werknemers die zich gediscrimineerd voelen, vinden steeds beter de weg naar Unia. De klachten nemen snel toe en ze gaan het meest over discriminatie op grond van leeftijd of op grond van de gezondheidstoestand. Ook de weigering om de werkplek aan te passen aan mensen met een handicap wordt vaker gemeld aan het Interfederaal Gelijkekansencentrum.

2016: nooit eerder klopten zoveel mensen aan bij Unia voor vermoedelijke discriminatie op de arbeidsmarkt en in het onderwijs (Unia)

Lastenverlaging ouderen overtuigt werkgevers niet

De werkgevers lusten de lastenverlaging voor oudere werknemers niet. Ondanks de RSZ-korting blijft hun loonkost hoog in verhouding tot hun (gepercipieerde) productiviteit. Gevolg: het effect van die maatregel is quasi nul, stellen onderzoekers van UGent en Louvain-la-Neuve vast. Als een werkgever dan toch een oudere aanwerft, gaat dan ten koste van een job voor een net iets jongere.

Lastenverlaging voor oudere werknemers is weggegooid geld (De Standaard)

Facebookfoto beïnvloedt rekruteerders sterk

Facebook heeft een disruptief effect op rekrutering en selectie. Een studie door de Universiteit Gent levert daarvoor nieuw bewijs. Jobkandidaten met een aantrekkelijke profielfoto van zichzelf op hun Facebookpagina verhogen sterk de kans dat zij worden uitgenodigd voor een eerste gesprek. Het effect is het meest uitgesproken wanneer de jobzoeker hoog opgeleid is of een vrouw.

Facebook profile picture appearance affects recruiters’ first hiring decisions (onderzoek geleid door prof. Stijn Baert, uitgebreide resultaten, gratis toegankelijk).

Het onderzoek in pdf-vorm (20 blz., rechtstreekse download)

Trend ingezet naar slechts 50% vast personeel

21% van de HR-verantwoordelijken geeft aan dat hun organisatie bereid is te evolueren naar een mix van 50% werknemersstatuut en 50% andere statuten zoals zelfstandigen, freelancers of “autonome medewerkers”. Dat blijkt uit nieuw onderzoek door Securex. Veel werkgevers staan ook positief ten opzichte van werkgeversgroeperingen en het opsparen van vakantiedagen.

Flexibele arbeid, flexibele werkgever? (Securex)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.