Real Time News
for Human Resources Governance

Privacyrichtlijn veroorzaakt aanwervingsgolf

Het aftellen is bezig naar de nieuwe Europese regels over persoonsgegevens. Voor de implementatie en opvolging daarvan zijn 2 bedrijven op 3 van plan nieuwe profielen aan te werven op vaste basis. 60% plant eveneens tijdelijke ondersteuning. Dat blijkt uit onderzoek door Robert Half. Er zijn IT'ers nodig, maar ook mensen met de juiste soft skills om teams op te zetten. De nieuwe regels staan bekend als GDPR (General Data Protection Regulation), of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Meer dan 6 op 10 bedrijven plant aanwervingen voor GDPR (Robert Half)

Lees ook:

De Algemene Verordening Gegevensbescherming: een gewaarschuwd werkgever… (Securex)

GDPR: tienstappenplan voor werkgevers (SD Worx)

Flexi-jobs in zicht voor 9 nieuwe sectoren

Het voorontwerp van programmawet somt 9 bijkomende paritaire comités op waarvan de werkgevers met ingang van 1 januari 2018 flexi-jobbers mogen tewerkstellen. EasyPay Group publiceert de lijst en geeft er uitleg bij. De uitzendbedrijven zullen flexi-jobbers mogen uitsturen naar werkgevers uit de 8 andere sectoren en naar de bakkerijen.

Doet u binnenkort beroep op een flexi-jobtewerkstelling? (EasyPay Group)

Werkgevers in de wolken met 55-plussers

90% van de werkgevers vindt dat hun 55-plussers even goed of beter presteren dan de jongere medewerkers. Het hogere loon dat ervaren senioren bedingen is vrijwel nooit een oorzaak van ontslag. Paradoxaal genoeg zijn de werkgevers zeer weinig geneigd 55-plussers aan te werven. Het lijkt erop dat zij gewoon de klik moeten maken in hun hoofd.

Bijna 9 op 10 van de werkgevers vinden dat 55-plussers op de meeste domeinen even goed of beter presteren dan jongere collega’s (Acerta)

Talentschaarste wordt in Vlaanderen structureel

Vlaanderen beleeft een sterke stijging van het aantal VTE-arbeidsplaatsen dat moet worden ingevuld omdat veel 50-plussers met pensioen gaan, terwijl de bevolking op actieve leeftijd inkrimpt. Vroeger waren kraptes op de Vlaamse arbeidsmarkt conjunctureel; de nu aanzwellende tekorten zijn structureel en zullen een andere manier van rekruteren vergen.

De projecties houden rekening met de effecten van de maatregelen van di Rupo I en Michel I en dus ook de latere uittredeleeftijd.

Steunpunt Werk heeft een interactie tool ontwikkeld die het mogelijk maakt per sector na te gaan welke impact de vergrijzing zal hebben.

Vervangingsvraag 50+ (Steunpunt Werk)

Sectorprojectie (Steunpunt Werk)

De oorlog om talent is niet gestreden - Werkgevers zullen op een andere manier moeten gaan rekruteren (opiniestuk van Luc Sels en Sarah Vansteenkiste in De Standaard)

Praktijktests in Brussel vanaf 1 januari 2018

Vanaf  januari 2018 worden zogenaamde praktijktests mogelijk in het Brusselse gewest. Wanneer een klacht duidelijk wijst op discriminatie bij aanwerving, kan de werkgever  gecontroleerd worden door hem twee fictieve sollicitaties te sturen, een met een Belgische naam en de andere met een allochtone naam. Zijn er aanwijzingen dat een bedrijf ingaat op discriminerende wensen van klanten, dan zullen mystery calls geoorloofd zijn om dat te testen.

Brussel voert mystery calls in (De Standaard)

Lang pendelen vergroot de vertrekintentie

Als het kan, werf dan kandidaten aan die dichtbij wonen. De kans is groter dat zij lang blijven en tevreden zullen zijn over hun werkgever en over hun work/life balance. Dat wordt nog eens bevestigd door onderzoek van SD Worx over lange pendeltijden. Bijna een kwart van wie meer dan twee uur onderweg is (heen en terug samen), is op de uitkijk naar een nieuwe job.

Wie meer dan drie kwartier pendelt per dag, overweegt sneller een nieuwe job (SD Worx)

Lees ook De fiets wint aan populariteit (Securex)

Brussel: nu gauw aanwerven kan lonen

Eerstdaags treedt een nieuw doelgroepenbeleid in werking in het Brussels Gewest. Voor een werkgever kan het interessant zijn een aanwerving nog gauw te voltrekken in de loop van september om nog gebruik te maken van de federale tewerkstellingsmaatregelen. Op 1 oktober vallen die weg, met uitzondering van de RSZ-vermindering voor oudere werknemers. Of de nieuwkomer in het gewest zelf woont, of daarbuiten, zal ook een rol spelen.

Doelgroepenbeleid in Brussel krijgt stilaan definitief vorm: aanwerven vóór of na 1 oktober? (EasyPay Group)

Dat er voor werkgevers met een exploitatiezetel in het Brussels Gewest veel zal veranderen, leest u ook in Tewerkstellingsmaatregelen in Brussel: de principes van de hervorming (Group S)

"Minder jobs door automatisering? Integendeel."

Op de financiële afdelingen zal de nieuwe automatiseringsgolf geen vermindering van werk meebrengen, eerder integendeel. Dat verwacht een meerderheid van de door Robert Half ondervraagde Belgische chief financial officers. De benodigde profielen zullen wel veranderen. 43% van de ondervraagde cfo's gaat  op korte termijn nieuwe permanente of tijdelijke functies creëren.

De mythe doorprikt: automatisatie in finance kost geen jobs (Robert Half)

Optimisme bij Brusselse en Waalse werkgevers

De werkgevers in Brussel en in Wallonië verwachten in het vierde kwartaal een toename van hun personeelsbestand, zo blijkt uit de jongste ManpowerGroup Barometer. In Vlaanderen blijft de toestand stabiel. Acht van de 10 bevraagde sectoren voorspellen extra aanwervingen, met op kop de bouw, de horeca en de nutsvoorzieningen. Grote werkgevers zijn het meest optimistisch.

Tewerkstellingskansen blijven positief in België (ManpowerGroup)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.