Real Time News
for Human Resources Governance

Wegwijs in Brusselse anti-discriminatie

Met ingang van 1 januari 2018 zijn werkgevers in het Brussels Gewest blootgesteld aan praktijktests en mystery calling in het kader van de anti-discriminatie-ordonnantie van 16 november 2017. Mogelijk zullen de andere gewesten over niet al te lange tijd het Brusselse voorbeeld volgen.

Regelgeving mbt anti-discriminatie op het werk in Brussel vanaf 1 januari 2018 (Lexalert)

Praktijktesten en mystery calling in Brussel vanaf 1 januari 2018 (Lexalert)

Kandidaat afwijzen vanwege overgewicht mag niet

Morbide obesitas is een handicap, aldus het Arbeidshof van Luik. Iemand een job weigeren omdat hij obees is, staat gelijk aan discriminatie. Een rijschool werd in beroep veroordeeld tot een schadevergoeding gelijk aan drie maanden loon. In een vergelijkbare zaak verloor de Haven van Antwerpen het pleit omdat zij personen met diabetes type 1 discrimineerde.

Arbeidshof Luik, 12 oktober 2017 (Unia)

Arrest van het Arbeidshof van Luik dd. 12 oktober 2017 (pdf, rechtstreekse download)

Arbeidshof Antwerpen, 16 oktober 2017 (Unia)

Arrest van het Arbeidshof Antwerpen dd. 16 oktober 2017 (pdf, rechtstreekse download)

T-groep geeft jobkandidaten virtual reality bril

Wie interesse heeft voor een job als uitzendconsulent krijgt bij T-groep voortaan de beschikking over een virtual reality bril om te zien waaruit dat werk concreet bestaat. Naar eigen zeggen is de groep (t-interim, t-office, t-heater en Ascento) het eerste hr-bedrijf in België dat VR inzet. De onderneming heeft een groeistrategie waarin digitalisering een grote rol speelt.

t-groep lanceert Virtual Reality als uniek platform voor interne werving van medewerkers (persbericht T-groep)

Lees ook Met 3D-bril op leren poetsen (AD, over hoe een schoonmaakbedrijf zijn nieuwe werkneemsters opleidt met behulp van een virtual reality bril)

Gezocht: werkgever die zich flexibel opstelt

Een goed loon en behoorlijke groeikansen volstaan niet langer om jobkandidaten over de streep te trekken. U dient ook een flexibele werkgever te zijn, die het OK vindt dat mensen werken waar zij dat willen en op uren die hen het best uitkomen. Dat heeft ManpowerGroup geleerd uit een internationale enquête bij 14.000 jobzoekers. De vraag naar flexibiliteit leeft zowel bij mannen als vrouwen, zowel bij jongeren en ouderen en in alle sectoren.

Flexibiliteit doorslaggevende factor bij keuze werkgever (Manpower Group)

Lees ook: Why it’s time to ditch the nine-till-five (samenvatting door het Britse Chartered Management Institute van een onderzoek, waaruit blijkt dat de 9-tot-5 kantoorjob achterhaald is - en dat vindt ook een kwart van de bedrijfsleiders)

Baby krijgen kan uw carrière schaden

Op het werk en als jobzoekende ondervinden 3 op 4 aanstaande en jonge moeders discriminatie, afwijzing en intimidatie. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Bij outsourcing- en uitzendbedrijf Secretary Plus reageerden ze geschokt. "Als de beste kandidaat een zwangere vrouw blijkt te zijn, bieden we haar toch de job aan."

Zwangerschap en moederschap, een rem op de carrière (resultaten van het IGVM-onderzoek, perscentrum van de federale overheid)

“Zwanger of niet? Wij zoeken louter de beste kandidaat.” (Secretary Plus)

Campagne Mama blijft aan boord (bewustmakingscampagne van het IGVM)

Privacyrichtlijn veroorzaakt aanwervingsgolf

Het aftellen is bezig naar de nieuwe Europese regels over persoonsgegevens. Voor de implementatie en opvolging daarvan zijn 2 bedrijven op 3 van plan nieuwe profielen aan te werven op vaste basis. 60% plant eveneens tijdelijke ondersteuning. Dat blijkt uit onderzoek door Robert Half. Er zijn IT'ers nodig, maar ook mensen met de juiste soft skills om teams op te zetten. De nieuwe regels staan bekend als GDPR (General Data Protection Regulation), of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Meer dan 6 op 10 bedrijven plant aanwervingen voor GDPR (Robert Half)

Lees ook:

De Algemene Verordening Gegevensbescherming: een gewaarschuwd werkgever… (Securex)

GDPR: tienstappenplan voor werkgevers (SD Worx)

Flexi-jobs in zicht voor 9 nieuwe sectoren

Het voorontwerp van programmawet somt 9 bijkomende paritaire comités op waarvan de werkgevers met ingang van 1 januari 2018 flexi-jobbers mogen tewerkstellen. EasyPay Group publiceert de lijst en geeft er uitleg bij. De uitzendbedrijven zullen flexi-jobbers mogen uitsturen naar werkgevers uit de 8 andere sectoren en naar de bakkerijen.

Doet u binnenkort beroep op een flexi-jobtewerkstelling? (EasyPay Group)

Werkgevers in de wolken met 55-plussers

90% van de werkgevers vindt dat hun 55-plussers even goed of beter presteren dan de jongere medewerkers. Het hogere loon dat ervaren senioren bedingen is vrijwel nooit een oorzaak van ontslag. Paradoxaal genoeg zijn de werkgevers zeer weinig geneigd 55-plussers aan te werven. Het lijkt erop dat zij gewoon de klik moeten maken in hun hoofd.

Bijna 9 op 10 van de werkgevers vinden dat 55-plussers op de meeste domeinen even goed of beter presteren dan jongere collega’s (Acerta)

Talentschaarste wordt in Vlaanderen structureel

Vlaanderen beleeft een sterke stijging van het aantal VTE-arbeidsplaatsen dat moet worden ingevuld omdat veel 50-plussers met pensioen gaan, terwijl de bevolking op actieve leeftijd inkrimpt. Vroeger waren kraptes op de Vlaamse arbeidsmarkt conjunctureel; de nu aanzwellende tekorten zijn structureel en zullen een andere manier van rekruteren vergen.

De projecties houden rekening met de effecten van de maatregelen van di Rupo I en Michel I en dus ook de latere uittredeleeftijd.

Steunpunt Werk heeft een interactie tool ontwikkeld die het mogelijk maakt per sector na te gaan welke impact de vergrijzing zal hebben.

Vervangingsvraag 50+ (Steunpunt Werk)

Sectorprojectie (Steunpunt Werk)

De oorlog om talent is niet gestreden - Werkgevers zullen op een andere manier moeten gaan rekruteren (opiniestuk van Luc Sels en Sarah Vansteenkiste in De Standaard)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.