Real Time News
for Human Resources Governance

Regels e-archief moeten in uw arbeidsreglement

14/10/2016

Indien u arbeidsovereenkomsten en sociale documenten elektronisch archiveert, moet u ze in bewaring geven bij een gekwalificeerde dienst. Een nieuwe wet regelt de details. Uw arbeidsreglement dient vast te leggen hoe de werknemer toegang heeft tot de documenten die op hem betrekking hebben, zowel tijdens als na de overeenkomst.

Elektronisch archiveren, dateren, tekenen, aangetekend verzenden: meer mogelijkheden, meer rechtszekerheid (Ella, zie paragraaf 2.1)

S'enregistrer à la newsletter

HR Alert vous fournit l'essentiel de l'actualité RH en Belgique !

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.