Jaarverslag preventiedienst niet meer opsturen

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

Uiterlijk einde maart dient het jaarverslag 2017 van uw interne preventiedienst klaar te zijn. Formulieren vindt u bij de FOD Werk. Maar wacht nog even met het opsturen ervan naar de Regionale Directie voor Toezicht op het Welzijn op het Werk: Securex heeft vernomen dat een KB op komst is dat de verzendingsplicht afschaft. U moet het jaarverslag wel altijd kunnen voorleggen.

Verzend uw jaarverslag van de interne dienst naar de inspectie vóór 01/04/2018. Is dat voorbij? (Securex)

Formulieren kan u downloaden van de pagina Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - dienstjaar 2017 (FOD Werk)

Hoe begint u aan preventie?

Ook (zeer) kleine werkgevers moeten aan preventie doen. Hoe begint u daaraan? Inspiratie is te vinden bij het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.

Toelichting en downloadlinks in Van beleid naar praktijk: beleidsmaatregelen, strategieën, programma's en acties ter ondersteuning van VGW in micro- en kleine ondernemingen.

Onze partners