Verlofstelsels

Tijdskrediet en verloven aanvragen kan online

Tijdskrediet (algemeen stelsel en de landingsbanen) en thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) kan men voortaan online aanvragen via de portaalsite van de sociale zekerheid, zo meldt SD Worx. Er zijn enkele uitzonderingen voor 50-plussers en 45-plussers.

Bijkomende gelijkstellingen voor jaarlijkse vakantie

Borstvoedingspauzes, economische werkloosheid van bedienden en de aanvullende vakantie worden voor de berekening van het recht op jaarlijkse vakantie voortaan gelijkgesteld met effectieve arbeidsprestaties. In elk van de drie gevallen is er terugwerkende kracht, telkens tot een andere datum in het verleden.

Ook na ouderschapsverlof aanvullende vakantie

Ook werknemers die voltijds of deeltijds ouderschapsverlof opgenomen hebben, zullen het jaar nadien recht hebben op aanvullende vakantie als zij normaal gezien geen vier weken vakantie zouden krijgen. De inwerkingtreding van deze maatregel gebeurt retroactief vanaf 1 april 2012 (vorig jaar dus), dit is de datum waarop het recht op aanvullende vakantie in België ingevoerd werd.

Nieuwe lijst van de knelpuntberoepen

De RVA heeft een nieuwe officiële lijst van de knelpuntberoepen online gezet.  Werknemers die betaald educatief verlof nemen en een opleiding kiezen die op deze lijst staat, hebben recht op 180 uren afwezigheid van het werk in plaats van 120 of minder.

Werknemer zonder vakantierecht moet naar RVA

Als uw bedrijf collectief sluit, wat gebeurt er dan met medewerkers die geen of slechts een beperkt recht op vakantie hebben? Dan dient u hen een specifiek formulier te overhandigen waarmee zij bij de RVA aanspraak kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen.

Wegwijs in verlof voor communiefeesten

Voor een plechtige communie in zijn gezin heeft een werknemer recht op zgn. klein verlet of kort verzuim, anders gezegd op een dag betaald niet-werken. Idem dito voor het feest van de vrijzinnige jeugd. Voor de eerste communie of het lentefeest is dat niet het geval. Twee sociale secretariaten leggen de regels nog eens uit, en gaan ook in op de speciale gevallen.

Tijdskrediet blijft ontzettend populair

In 2012 maakte een recordaantal werknemers (135.871) gebruik van tijdskrediet. De strengere nieuwe criteria zullen dat cijfer wel doen dalen, verwacht het NSZ. In de overheidssector roepen de vakbonden hun leden openlijk op aangekondigde besparingen voor te zijn door nu massaal aanvragen in te dienen voor loopbaanonderbreking, dat is hun vergelijkbare stelsel.

Tijdskrediet verlaagt pensioen van 55-plussers

Het opnemen van tijdskrediet met motief of van een thematisch verlof vermindert het latere pensioen niet. 55-plussers die naar halftijds tijdskrediet overschakelen komen er minder goed van af. Securex geeft de details van de nieuwe gelijkstellingsregels.

Pensioenvermindering door niet-werken bekend

Bij het berekenen van het werknemerspensioen tellen sinds 2012 sommige gelijkgestelde periodes van ‘niet-werken’ minder mee dan vroeger. Eindelijk is hierover duidelijkheid. Voor periodes van werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag, canada dry, tijdskrediet en loopbaanonderbreking zijn de concrete berekeningsregels vastgelegd.

Peperduur ontslag na ouderschapsverlof

Na haar deeltijds ouderschapsverlof bood de werkgever aan een voltijdse werkneemster een deeltijdse job aan omdat er te weinig werk was. De vrouw weigerde, waarop zij ontslagen werd. De werkgever moet een beschermingsvergoeding van 6 maanden betalen, berekend op het voltijdse loon.

Onze partners