Verlofstelsels

Hoe leegloop door educatief verlof voorkomen

Wanneer werknemers gelijktijdig betaald educatief verlof nemen, kan de werking van uw bedrijf of van een afdeling daaronder lijden. U kan zich daartegen verzetten door een planning te maken die rekening houdt met de wettelijke regels.

Gratis wegwijs in het tijdskrediet

De FOD Werkgelegenheid publiceert een bijgewerkte versie van de brochure over tijdskrediet. U kan de brochure rechtstreeks downloaden.

Ziek tijdens collectieve sluiting: verlofdagen kwijt?

Een werknemer die ziek is tijdens de collectieve sluiting zal de verloren vakantiedagen later mogen opnemen als de arbeidsongeschiktheid een aanvang had genomen vooraleer uw bedrijf dicht ging. Hij verliest dus geen vakantie.

Hoe tijdskrediet combineren met meer werken?

Een werknemer in deeltijds tijdskrediet mag bijkomende uren presteren. Hij verliest echter alle ontvangen uitkeringen, indien hij deze uren niet recupereert tijdens de duur van het tijdskrediet. Overuren, evenwel, zijn uit den boze.

Zwaar gehandicapt kind geeft binnenkort tot 21 jaar recht op ouderschapsverlof

Werknemers met een ernstig gehandicapt kind kunnen binnenkort ouderschapsverlof opnemen tot het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. De datum van inwerkingtreding is nog niet gekend. De leeftijdsgrens blijft 12 jaar wanneer het kind minder ernstig is gehandicapt.

Lesbische partner krijgt 10 dagen meeouderverlof

De levensgezellin van een biologische moeder zal recht hebben op 10 dagen meeouderverlof volgens dezelfde regeling als het vaderschapsverlof. De Kamer heeft de wet goedgekeurd.

RSZ trekt omstreden instructies in

Opgelet: de RSZ heeft twee omstreden instructies aan de werkgevers voorlopig ingetrokken. Het gaat om de verplichting maaltijdcheques toe te kennen aan wie betaald educatief verlof neemt, en de verplichting vertrekvakantiegeld te betalen aan een werknemer of werkneemster die voltijds thematisch verlof neemt.

Bijkomend verlof in federale gezondheidssector

Een aantal 52-plussers in de federale gezondheidsinstellingen krijgen voortaan extra verlofdagen. Het aantal stijgt met de leeftijd, van 5 dagen voor een 52-jarige tot 20 voor een 58-jarige. Het gaat om de personeelsleden die niet kunnen genieten van de bestaande maatregelen inzake eindeloopbaan van het meerjarenplan voor de gezondheidssector.

Maaltijdcheques ook verplicht tijdens educatief verlof

Als maaltijdcheques bij u bestaan, zal u vanaf 1 januari 2011 ook een maaltijdcheque moeten toekennen voor een dag waarop de werknemer afwezig is omwille van betaald educatief verlof. Als een onderneming dit niet doet, wordt het werkgeversaandeel in de ontbrekende maaltijdcheque beschouwd als loon waarop socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn, zo meldt SD Worx.

Vertrekvakantiegeld ook bij voltijds themaverlof

Werkgevers moeten voortaan ook vertrekvakantiegeld betalen aan bedienden die voltijds palliatief verlof opnemen, of voltijds ouderschapsverlof, of volledige loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid. Het gaat om 7,67% van het brutoloon van het lopende en eventueel van het voorbije jaar.

Onze partners

HR Alert 10 jaar