Verlofstelsels

Ziek tijdens collectieve sluiting: verlofdagen kwijt?

Een werknemer die ziek is tijdens de collectieve sluiting zal de verloren vakantiedagen later mogen opnemen als de arbeidsongeschiktheid een aanvang had genomen vooraleer uw bedrijf dicht ging. Hij verliest dus geen vakantie.

Hoe tijdskrediet combineren met meer werken?

Een werknemer in deeltijds tijdskrediet mag bijkomende uren presteren. Hij verliest echter alle ontvangen uitkeringen, indien hij deze uren niet recupereert tijdens de duur van het tijdskrediet. Overuren, evenwel, zijn uit den boze.

Zwaar gehandicapt kind geeft binnenkort tot 21 jaar recht op ouderschapsverlof

Werknemers met een ernstig gehandicapt kind kunnen binnenkort ouderschapsverlof opnemen tot het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. De datum van inwerkingtreding is nog niet gekend. De leeftijdsgrens blijft 12 jaar wanneer het kind minder ernstig is gehandicapt.

Lesbische partner krijgt 10 dagen meeouderverlof

De levensgezellin van een biologische moeder zal recht hebben op 10 dagen meeouderverlof volgens dezelfde regeling als het vaderschapsverlof. De Kamer heeft de wet goedgekeurd.

RSZ trekt omstreden instructies in

Opgelet: de RSZ heeft twee omstreden instructies aan de werkgevers voorlopig ingetrokken. Het gaat om de verplichting maaltijdcheques toe te kennen aan wie betaald educatief verlof neemt, en de verplichting vertrekvakantiegeld te betalen aan een werknemer of werkneemster die voltijds thematisch verlof neemt.

Bijkomend verlof in federale gezondheidssector

Een aantal 52-plussers in de federale gezondheidsinstellingen krijgen voortaan extra verlofdagen. Het aantal stijgt met de leeftijd, van 5 dagen voor een 52-jarige tot 20 voor een 58-jarige. Het gaat om de personeelsleden die niet kunnen genieten van de bestaande maatregelen inzake eindeloopbaan van het meerjarenplan voor de gezondheidssector.

Maaltijdcheques ook verplicht tijdens educatief verlof

Als maaltijdcheques bij u bestaan, zal u vanaf 1 januari 2011 ook een maaltijdcheque moeten toekennen voor een dag waarop de werknemer afwezig is omwille van betaald educatief verlof. Als een onderneming dit niet doet, wordt het werkgeversaandeel in de ontbrekende maaltijdcheque beschouwd als loon waarop socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn, zo meldt SD Worx.

Vertrekvakantiegeld ook bij voltijds themaverlof

Werkgevers moeten voortaan ook vertrekvakantiegeld betalen aan bedienden die voltijds palliatief verlof opnemen, of voltijds ouderschapsverlof, of volledige loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid. Het gaat om 7,67% van het brutoloon van het lopende en eventueel van het voorbije jaar.

UCM: Thematisch verlof loopt helemaal uit de hand

Er wordt veel te vaak een beroep gedaan op thematisch verlof. Dat zegt de Union des Classes moyennes. De federatie van Waalse KMO-werkgevers publiceert opvallende statistieken (ouderschapsverlof +34% in drie jaar tijd, bijv.).

Betaald educatief verlof ongewijzigd in 2010-2011

Er verandert voor het schooljaar 2010-2011 niets aan het betaald educatief verlof. Het loonplafond, het forfaitair bedrag van de terugbetaling aan de werkgever, en de werkgeversbijdragen die het betaald educatief verlof financieren, blijven behouden. Meer op de site van Partena, klik op NL.

Onze partners