Verlofstelsels

Niet werken knaagt sterker aan pensioen

Voortaan verminderen SWT (brugpensioen), loopbaanonderbreking, tijdskrediet en werkloosheid van de derde periode in een sterkere mate het latere pensioenbedrag. Meestal komt het er op neer dat een vrijgestelde periode ofwel niet meer meetelt, ofwel slechts recht geeft op het minimumjaarrecht.

Nieuwe uitzondering op tijdskredietregels

U zal het niet geloven, maar er is alweer gesleuteld aan de overgangsregeling in verband met het tijdskrediet. In enkele nieuwe specifieke situaties zal de RVA toch een uitkering toekennen, zelfs als de RVA al neen had geantwoord.

Tijdskrediet: regering opent achterpoortje

Tijdskrediet onder de oude voorwaarden is nog heel even mogelijk, als de uitkeringsaanvraag uiterlijk op 29 februari bij de RVA is. De oorspronkelijke schriftelijke aanvraag tot de werkgever moet wel dateren van voor 28 november. Dit is een resultaat van het ultieme overleg met de sociale partners.

Voorkom problemen met extralegale vakantie

Als u extralegale vakantiedagen toekent, doet u er goed aan de toepassing van dit recht schriftelijk vast te leggen. Dat kan u problemen besparen, zoals wanneer een werknemer het bedrijf verlaat en de betaling van niet-opgenomen vakantiedagen opeist. Twee specialisten geven op HrWorld een praktische handleiding.

Nieuwe regering verstrengt voorwaarden tijdskrediet

Wie zijn aanvraag voor tijdskrediet of loopbaanonderbreking deed na 20 november jl. zal aan striktere voorwaarden moeten voldoen. Er wordt ook duchtig gesleuteld aan het eindeloopbaan-tijdskrediet. Dat is althans wat in het federale regeerakkoord staat.

Vier dagen extra verlof voor uw bedienden?

Bedienden die onder paritair comité 218 vallen hebben in 2010-2011 recht op vier opleidingsdagen. Als u deze dagen nog niet hebt toegekend, moet u snel zijn. De bediende mag de niet-toegekende dagen immers opnemen als betaald verlof. In plaats van betaald verlof kan hij ook kiezen voor opleidingen bij Cevora, maar de keuze ligt bij hem.

U hoeft niet te betalen aan "vakantieweigeraars"

Zorg dat uw medewerkers op 31 december hun vrije dagen hebben opgenomen en dat u beschikt over een geschreven verklaring van wie weigert dagen op te nemen. Zo dekt u zich in tegen sancties en hoeft u voor de bedienden het overeenstemmende vakantiegeld niet te betalen.

Hoe leegloop door educatief verlof voorkomen

Wanneer werknemers gelijktijdig betaald educatief verlof nemen, kan de werking van uw bedrijf of van een afdeling daaronder lijden. U kan zich daartegen verzetten door een planning te maken die rekening houdt met de wettelijke regels.

Gratis wegwijs in het tijdskrediet

De FOD Werkgelegenheid publiceert een bijgewerkte versie van de brochure over tijdskrediet. U kan de brochure rechtstreeks downloaden.

Ziek tijdens collectieve sluiting: verlofdagen kwijt?

Een werknemer die ziek is tijdens de collectieve sluiting zal de verloren vakantiedagen later mogen opnemen als de arbeidsongeschiktheid een aanvang had genomen vooraleer uw bedrijf dicht ging. Hij verliest dus geen vakantie.

Onze partners