Verlofstelsels

RSZ trekt omstreden instructies in

Opgelet: de RSZ heeft twee omstreden instructies aan de werkgevers voorlopig ingetrokken. Het gaat om de verplichting maaltijdcheques toe te kennen aan wie betaald educatief verlof neemt, en de verplichting vertrekvakantiegeld te betalen aan een werknemer of werkneemster die voltijds thematisch verlof neemt.

Bijkomend verlof in federale gezondheidssector

Een aantal 52-plussers in de federale gezondheidsinstellingen krijgen voortaan extra verlofdagen. Het aantal stijgt met de leeftijd, van 5 dagen voor een 52-jarige tot 20 voor een 58-jarige. Het gaat om de personeelsleden die niet kunnen genieten van de bestaande maatregelen inzake eindeloopbaan van het meerjarenplan voor de gezondheidssector.

Maaltijdcheques ook verplicht tijdens educatief verlof

Als maaltijdcheques bij u bestaan, zal u vanaf 1 januari 2011 ook een maaltijdcheque moeten toekennen voor een dag waarop de werknemer afwezig is omwille van betaald educatief verlof. Als een onderneming dit niet doet, wordt het werkgeversaandeel in de ontbrekende maaltijdcheque beschouwd als loon waarop socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn, zo meldt SD Worx.

Vertrekvakantiegeld ook bij voltijds themaverlof

Werkgevers moeten voortaan ook vertrekvakantiegeld betalen aan bedienden die voltijds palliatief verlof opnemen, of voltijds ouderschapsverlof, of volledige loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid. Het gaat om 7,67% van het brutoloon van het lopende en eventueel van het voorbije jaar.

UCM: Thematisch verlof loopt helemaal uit de hand

Er wordt veel te vaak een beroep gedaan op thematisch verlof. Dat zegt de Union des Classes moyennes. De federatie van Waalse KMO-werkgevers publiceert opvallende statistieken (ouderschapsverlof +34% in drie jaar tijd, bijv.).

Betaald educatief verlof ongewijzigd in 2010-2011

Er verandert voor het schooljaar 2010-2011 niets aan het betaald educatief verlof. Het loonplafond, het forfaitair bedrag van de terugbetaling aan de werkgever, en de werkgeversbijdragen die het betaald educatief verlof financieren, blijven behouden. Meer op de site van Partena, klik op NL.

Ontslag om dringende reden tijdens ouderschapsverlof

Een medewerkster in ouderschapsverlof had een potentiële klant een product aangeraden van een concurrerend bedrijf. De e-mailconversatie hierover werd ontdekt en de medewerkster werd op staande voet ontslagen. Zij vocht dit ontslag aan en vorderde o.m. zes maanden loon. Het arrest was verrassend.

Crisiswerkloosheid vermindert recht op tijdskrediet niet

Cao nr. 77 septies van de Nationale Arbeidsraad is bekrachtigd door een KB en moet dus verplicht worden nageleefd door elke werkgever in de privé-sector.

Na crisistijdskrediet naadloos terug naar gewoon tijdskrediet

Een werknemer die oorspronkelijk in een stelsel van 1/5 gewoon tijdskrediet zat, vervolgens overschakelde naar een 1/5 crisistijdskrediet en na afloop daarvan opnieuw wil overstappen naar een gewoon 1/5 tijdskrediet, zal niet eerst opnieuw gedurende twaalf maanden voltijds moeten gewerkt hebben om opnieuw recht te hebben op gewoon tijdskrediet. Bijzonderheden via NL.

Nieuwe bedragen voor betaald educatief verlof

Vanaf 1 september en tot 31 augustus volgend jaar gelden voor het betaald educatief verlof de volgende bedragen: grens van het terugbetaalbaar brutoloon 2.601 euro, terugbetaling aan de werkgevers 20,81 euro per uur educatief verlof. De werkgeversbijdrage aan het stelsel bedraagt 0,05% vanaf het vierde kwartaal van 2010 tot en met het derde kwartaal van 2011.

Onze partners