Verlofstelsels

HR Governance Day

"Aanvullende vakantie" treedt in werking

Vanaf vandaag kunnen sommige werknemers een "aanvullende vakantie" aanvragen. Dit nieuwe recht voorkomt dat een beginnende of hervattende werknemer tot het volgende kalenderjaar moet wachten om vakantie te krijgen. De vrije dagen worden vergoed met een voorschot op het dubbel vakantiegeld.

Alles over het nieuwe tijdskrediet

Vanaf 1 september moet de werknemer minstens 5 jaar aan de slag zijn, waarvan 2 jaar bij de huidige werkgever, vooraleer hij recht heeft op tijdskrediet en de premie van de RVA. Dat hebben de werkgevers en de vakbonden afgesproken. De arbeidsorganisatie van de ondernemingen zal minder verstoord worden doordat het tijdskrediet moet worden opgenomen in blokken van minstens drie maanden.

Deadline voor terugbetaling educatief verlof

U hebt tot uiterlijk 30 juni de tijd om de forfaitaire tussenkomst van 20,81 euro per uur te vragen voor al uw medewerkers die in het schooljaar 2010-2011 educatief verlof opnamen.

Ziekte mag geen vakantiedagen meer kosten

Wanneer uw werknemer tijdens zijn vakantie ziekteverlof krijgt voorgeschreven, zal hij de verloren vakantiedagen later toch mogen opnemen, zo besliste het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. België zal dus zijn regelgeving moeten aanpassen. Na de vierde maand ouderschapsverlof is dit een nieuwe wetswijziging die Europa ons oplegt in korte tijd.

Alles over de 4de maand ouderschapsverlof

Voor elk kind onder de 12 jaar kan elke werknemer nu bijv. 20 maanden lang elke week één dag ouderschapsverlof nemen, dat wist u al. Ook nieuw is evenwel dat wie terugkeert uit ouderschapsverlof het recht heeft een aangepast werkrooster aan te vragen. De werkgever mag de aanvraag afwijzen.

Vierde maand ouderschapsverlof vanaf 1 juni

Voor kinderen geboren of geadopteerd na 8 maart kunnen werknemers een vierde maand ouderschapsverlof aanvragen vanaf 1 juni, althans indien het KB zoals gepland op die datum in het Staatsblad verschijnt. Voor de extra maand, die meetelt voor het pensioen, ontvangen zij van de RVA een uitkering van 693,20 euro.

Op welke feestdagen hebben uw deeltijdsen recht?

Mei 2012 telt drie wettelijke feestdagen die op een weekdag vallen. Niet al uw deeltijdse werknemers hebben recht op vervangingsdagen of op loon voor de feestdag. De situatie verschilt naargelang het werkrooster van de betrokkene. De ingewikkelde materie wordt overzichtelijk uitgelegd door Securex.

Ruzie over tijdskrediet: wie beslist?

De werkgever mag zijn veto stellen als een werknemer deeltijds tijdskrediet wil opnemen op dagen die slecht uitkomen voor het bedrijf. Maar de beslissing van de werkgever dient op redelijke gronden te berusten, zoniet riskeert hij dat de rechtbank hem terugfluit.

Wegwijs in de nieuwe "Europese vakantie"

Binnenkort zal een startende of hervattende werknemer al in zijn eerste kalenderjaar recht hebben op een week betaalde vakantie per kwartaal. Deze zgn. "Europese vakantie" maakt een einde aan het Belgische systeem dat het vakantierecht pas toekent in het volgende kalenderjaar; voor HR wordt de invoering een lastige uitdaging.

Uitbreiding vakantierechten van bedienden

De dagen waarop uw bedienden economisch werkloos zijn, tellen voortaan mee voor de bepaling van het aantal vakantiedagen waarop zij recht hebben en voor de berekening van het vakantiegeld. De nieuwe regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2012. Dat volgt uit een KB van 4 maart.

Onze partners