Verlofstelsels

Staat bespaart op uitkeringen voor tijdskrediet

Het tijdskrediet kent zoveel succes dat de bijhorende uitkeringen onbetaalbaar zijn geworden voor de Staat. Een zopas gepubliceerd koninklijk besluit verandert dan ook het stelsel van de uitkeringen. De wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht geworden. Details via NL hieronder.

Geef bij tijdskrediet nauwkeurig de reden tot het ontslag

Wanneer u iemand ontslaat terwijl hij in tijdskrediet is, moet u als werkgever bewijzen dat de reden geen verband houdt met het feit van het tijdskrediet. In de praktijk zal u dus moeten bewijzen dat er een andere reden bestaat.

Voorzichtig met verbreking na onverklaarde afwezigheid

Dat een werknemer zonder boe of ba wegblijft en pas na een week laat weten dat hij zijn wettelijk vaderschapsverlof aan het opnemen is, geeft de werkgever niet het recht de arbeidsovereenkomst te verbreken. Dat bleek uit een proces, dat verloren werd door de werkgever.

RVA vraagt meer anciënniteit aan tijdskredietnemers

Om recht te hebben op onderbrekingsuitkeringen van de RVA bij voltijds of halftijds tijdskrediet moeten werknemers voortaan twee jaar anciënniteit hebben bij hun werkgever. Vroeger was dat één jaar. Het KB moet nog verschijnen, maar het zal terugwerkende kracht hebben tot 1 januari.

Wegwijs in de nieuwe verlofregelingen

In 2010 worden wijzigingen van kracht aan diverse verlofstelsels: ouderschapsverlof, vaderschapsverlof, vergoeding bij profylactisch verlof, overstap van het ene tijdskrediet naar het andere, neutralisaties bij tijdskrediet en postnatale rust. Klik op NL voor een artikel dat de veranderingen uitlegt.

Verbreking bij ouderschapsverlof wordt duurder

Indien u de arbeidsovereenkomst verbreekt van een werknemer die in deeltijds ouderschapsverlof is, moet u een opzeggingsvergoeding betalen alsof die persoon zijn prestaties niet zou hebben verminderd. België aligneert zich hiermee op de Europese regelgeving.

Wijzigingen betreffende het conventioneel brugpensioen

DECAVA is een letterwoord dat we nog vaker zullen horen. Het is de naam van een nakende grote harmonisatie van de bijdragen en de inhoudingen in verband met het brugpensioen, de canada dry en de aanvullingen op het tijdskrediet. Via de link NL hieronder leest u wat dit zal betekenen voor het conventioneel brugpensioen.

Nieuwe bedragen voor betaald educatief verlof

De regering heeft eindelijk de knopen doorgehakt in verband met het betaald educatief verlof. De brutoloongrens ligt nu op 2601 euro, en de forfaitaire terugbetaling aan de werkgever bedraagt maximaal 20,81 euro per uur.

Thematisch verlof verlengt tijdskrediet

Een werknemer in tijdskrediet die een thematisch verlof opneemt, bijv. ouderschapsverlof, kan na afloop van dit verlof zijn tijdskrediet hervatten voor de volledige resterende duur ervan. Zo luidt het nieuwe standpunt van de RVA. Dit betekent concreet dat de datum waarop het tijdskrediet afloopt, naar de toekomst wordt verschoven.

Formaliteiten voor verlofdagen van postnatale rust

Sinds dit jaar kan een werkneemster een deel van haar postnataal moederschapsverlof omzetten in "verlofdagen van postnatale rust". Zij ontvangt dan geen loon, maar een moederschapsvergoeding van het ziekenfonds. Een recent in het Staatsblad verschenen verordening bepaalt welke formaliteiten moeten worden vervuld.

Onze partners