Verlofstelsels

Verbreking bij ouderschapsverlof wordt duurder

Indien u de arbeidsovereenkomst verbreekt van een werknemer die in deeltijds ouderschapsverlof is, moet u een opzeggingsvergoeding betalen alsof die persoon zijn prestaties niet zou hebben verminderd. België aligneert zich hiermee op de Europese regelgeving.

Wijzigingen betreffende het conventioneel brugpensioen

DECAVA is een letterwoord dat we nog vaker zullen horen. Het is de naam van een nakende grote harmonisatie van de bijdragen en de inhoudingen in verband met het brugpensioen, de canada dry en de aanvullingen op het tijdskrediet. Via de link NL hieronder leest u wat dit zal betekenen voor het conventioneel brugpensioen.

Nieuwe bedragen voor betaald educatief verlof

De regering heeft eindelijk de knopen doorgehakt in verband met het betaald educatief verlof. De brutoloongrens ligt nu op 2601 euro, en de forfaitaire terugbetaling aan de werkgever bedraagt maximaal 20,81 euro per uur.

Thematisch verlof verlengt tijdskrediet

Een werknemer in tijdskrediet die een thematisch verlof opneemt, bijv. ouderschapsverlof, kan na afloop van dit verlof zijn tijdskrediet hervatten voor de volledige resterende duur ervan. Zo luidt het nieuwe standpunt van de RVA. Dit betekent concreet dat de datum waarop het tijdskrediet afloopt, naar de toekomst wordt verschoven.

Formaliteiten voor verlofdagen van postnatale rust

Sinds dit jaar kan een werkneemster een deel van haar postnataal moederschapsverlof omzetten in "verlofdagen van postnatale rust". Zij ontvangt dan geen loon, maar een moederschapsvergoeding van het ziekenfonds. Een recent in het Staatsblad verschenen verordening bepaalt welke formaliteiten moeten worden vervuld.

Betere terugbetaling van educatief verlof uitgesteld

Normaal zouden op 1 september enkele nieuwe bedragen gelden voor de forfaitaire terugbetaling aan de werkgever van lonen die hij betaalde tijdens het educatief verlof van zijn werknemers. Deze aanpassingen, die in het voordeel van de werkgever zouden uitvallen, zijn uitgesteld.

Ziekteverzuim in 2009 grillig en hoog

Het totale ziekteverzuim bereikte in het tweede kwartaal van dit jaar 5,31 procent. Dit is het hoogste niveau ooit, al is het verschil met vorig jaar statistisch niet erg veelzeggend. Dit blijkt uit een Securex-studie (klik op NL of FR onder dit bericht voor meer gegevens).

In november ecocheques voor 400.000 bedienden

In het belangrijke paritair comité 218 is een tewerkstellingsakkoord bereikt voor 2009 en 2010. 400.000 bedienden, verspreid over ruim 35 sectoren, krijgen ecocheques: in november 2009 voor een waarde van 125 euro, en in juni 2010 voor een waarde van 250 euro. De koopkrachtverhoging kan ook in een andere vorm dan ecocheques.

Anticrisismaatregelen worden vandaag van kracht

Het Staatsblad publiceert vandaag, donderdag 25 juni, de belangrijke wet "houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis". De maatregelen worden vandaag van kracht en gelden tot 31 december van dit jaar. Of ze verlengd worden, moet worden afgewacht.

Opgelet: deadline voor terugbetaling educatief verlof

30 juni 2009 is de uiterste datum voor de werkgever om de terugbetaling te vorderen van de lonen die uitbetaald werden in het kader van het betaald educatief verlof, en van de sociale bijdragen op deze lonen. Securex legt de procedure uit (klik op de hyperlink hieronder).

Onze partners

DirectSearch StepStone